Tuesday, 23 Oct 2018

Ambasadorul Andrea Orizio, şeful Misiunii O.S.C.E. în vizită la Consiliul Național Român

 Ambasadorul Andrea Orizio, şeful Misiunii O.S.C.E. în Serbia, a efectuat la 17 mai a.c. o vizită de documentare la sediul Consilului Naţional Român de la Novi Sad. În convorbire cu preşednitele şi secretarul Consilului, Daniel Petrovici şi Marcel Drăgan, înaltul demnitar european a fost informat despre activităţile şi problemele românilor din Serbia.

Implementarea Planului de acţiune pentru minorităţile naţionale din cadrul Capitolului 23 în procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană şi legile care provin din acest plan au constituit tema prinicpală a discuţiilor. S-a constatat de ambele părţi că se întârzie în unele domenii de însemnătate vitală pentru minorităţile naţionale, precum cu adoptarea Legii privind protecţia drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale şi a Legii privind consilile naţionale ale minorităţilor naţionale. Ambasadorului Andrea Orizio i-au fost prezentate şi argumentele  pentru adoptarea şi traducerea în fapt a Legii privind Fondul bugetar minortar. Totodată, Misiunea O.S.C.E. a primit o copie a anteproiectului acestei legi, pregătită de Consiliul Naţional Român, pentru a se informa mai detaliat despre cererile şi propunerile minorităţilor naţionale din Serbia şi pentru a acorda ajutor juridic în adoptarea acesteia.

Şeful Misiunii O.S.C.E. în Serbia a fost informat şi despre problemele din domeniul învăţământului, un accent deosebit fiind pus pe activitatea Centrului ERIC – NARIC. Problema ce ţine de recunoaşterea şi nostrificarea diplomelor din România a fost prezentată în baza dosarelor sosite la Consiliu.

Înaltul demnitar european a mulţumit pentru expunerea unora din necesităţile minorităţii române, menţionând că va întreprinde toate posibilităţile pe care le are la dispoziţie pentru soluţionarea problemelor ridicate.

Nu în ultimul rând, Andrea Orizio s-a interesat şi de simbolurile minorităţii române din Serbia, aceasta fiind o ocazie ca Daniel Petrovici, preşedintele Consiliului Naţional Român să înmâneze şefului Misiunii O.S.C.E. stema şi drapelul minorităţii române din Serbia.

Următoarea vizită a ambasadorului Andrea Orizio la Consiliul Naţional Român va avea loc în vara aceasta.

Mr. Marcel Drăgan

Libertatea nr. 3894, 2017