Sunday, 21 Oct 2018

Casa din Râtișor

Râtișor

Râtișor

La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului următor, în arhitectura populară din Râtișor apar schimbări care au ca obiectiv ameliorarea  condițiilor de viață și a dezvoltării culturii la un nivel mai înalt.

Mai exact, indivizii cu stare încep să construiască case noi pe terenurile de lângă casele lor de tip ”pe brazdă”. Acesta a fost și cazul caselor din strada Valerije Dokna nr 38. Casele sunt legate de un zid cu ferestre false pe partea stângă și dreaptă a porții, așa că în acest caz casele închid în totalitate frontul stradal. În cazul ambelor clădiri de locuințe sunt evidente dezvoltările care se referă la zidirea streșinii (hol) care din cale de legătură a devenit un spațiu interior formând un tip de casă prezent în tot bazinul panonic.

Râtișor

Lângă casă se găsesc clădirile anexă din gospodărie, cu rol utilitar (bucătărie de vară, hambar, cocină …).

Împreună, casa și anexele sunt dispuse în jurul unei prime curţi, iar în cealaltă parte a terenului se ajunge prin hambar. Armonia și originalitatea aduc un plus de valoare aspectului fațadei precum și relaţiei casă – anexe gospodăreşti. Toate astea sunt o dovadă vie a cunoștințelor constructorilor populari care şi-au transmis, cu modestie şi fără false pretenţii, cunoștințele lor generațiilor viitoare.

Prof. univ. PhD. Marian MIHĂILĂ

Patrimoniul cultural al Banatului, un patrimoniu European