Monday, 15 Oct 2018

De ce nu este Elveţia în Uniunea Europeană

elvetia
De ce nu este Elveţia în Uniunea Europeană, deşi are numeroase acorduri cu UE şi a fost singurul stat nemebru UE care a ţinut un referendum, în 2009, privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul comunitar?
În 1992, Elveţia, ţara referendumurilor pentru orice, refuza să adere la Spaţiul Economic European, anticamera Uniunii Europene, iar ţara cantoanelor a rămas o insulă de prosperitate într-o Europă care a fost lovită de criză. Cu toate acestea, Elveţia are numeroase acorduri cu UE şi a fost singurul stat nemebru UE care a ţinut un referendum, în 2009, privind aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.
Confederaţia Elveţiană are o lungă istorie de neutralitate armată — nu a mai fost în stare de război din 1815 — şi a aderat la Naţiunile Unite abia în 2002. Totuşi are politică externă activă şi este frecvent implicată în procesele de pace din toată lumea. În Elveţia îşi au sediul mai multe organizaţii internaţionale, inclusiv al doilea birou al ONU din lume ca mărime. La nivel european, este membru fondator al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb şi face parte din 2012 din Spaţiul Schengen – deşi nu este membră a Uniunii Europene, şi nici a Spaţiului Economic European. Şi chiar dacă nu este membră a Uniunii Europene, Elveţia este una dintre cele mai bogate ţări din lume dacă ne raportăm la PIB pe cap de locuitor, şi are cea mai mare bogăţie pe cap de persoană adultă (în termeni de bunuri financiare şi nefinanciare) din toate ţările lumii. Oraşele elveţiene Zürich şi Geneva au fost clasate pe locurile doi, respectiv opt în clasamentul calităţii vieţii. Ţara este pe locul 20 al celor mai mare exportatori şi al optsprezecelea cel mai mare importatori de bunuri. Excelează la ceea ce se numeşte industrie farmaceutică, de lux şi înaltă tehnologie şi atunci de ce să intre în chingile UE.
Cu toate că Elveţia nu este membră a Uniunii Europene, preocuparea de a atenua consecinţele economice negative datorate neparticipării la piaţa unică europeană s-a concretizat prin semnarea, în 1999, a unui prim pachet de şapte acorduri bilaterale cu UE în domenii de interes comun: libera circulaţie a persoanelor, transportul aerian, transportul terestru, agricultura, barierele tehnice în comerţul internaţional, piaţa de achiziţii publice, cercetare-dezvoltare. O a doua serie de opt acorduri bilaterale au fost încheiate în 2004. Aderarea la Uniunea Europeană ar însemna transformări importante la nivel economic pentru această ţară: renunţarea la secretul bancar. Sistemul bancar elveţian se bazează pe păstrarea confidențialităţii clienţilor, iar foarte mulţi europeni cu afaceri mai puţin curate îşi ţin banii în băncile de elveţiene.
Dar, de ce i-a fost frică nu a scăpat. Mai de voie, mai de nevoie, Uniunea Europeană şi Elveţia a semnat în mai anul trecut, un acord prin care se urmăreşte limitarea evaziunii fiscale, documentul urmând să intre în vigoare în 2018. De atunci, rezidenţii UE nu vor mai putea ascunde în băncile elveţiene veniturile nedeclarate, în condiţiile în care Uniunea Europeană şi ţara cantoanelor vor face schimb automat de informaţii privind conturile bancare deţinute de cetăţenii lor.
Sursa:  cyd.ro