Tuesday, 23 Oct 2018

„De la sârbi românizați până la limba vlahă”, a cincea carte a istoricului Dr. Slavoliub Gațovici

În seria Lucrări selectate privind istoria românilor (vlahilor) din Serbia de Răsărit în cinci cărți, patru titluri au văzut lumina zilei: „Oiconimia neslavă a zonei Vidin în secolele XV-XVI”, „De la români și limba latină până la românii timoceni și limba română”, „Vlahii în documentele istorice a arhivei din Zaiecear” și „Unde dispărură românii ai lui Tihomir Đorđević”?

Iar la sfârșitul anului 2016 a fost publicat al cincelea volum sub titlul: „De la sârbi românizați până la limba vlahă„. Dr. Slavoliub Gațovici, autorul lucrărilor mai sus menționate a subliniat că primele patru titluri erau publicate în anul 2014, sublinează rgnpress.

Primul volum al cărții a cincea cu titlul puțin intrigant „De la sârbi românizați până la limba vlahă„, afară de dedicație, prefață, observații introductive, concluzie „Care sunt posibilitățile”, sursele, literatura, anexa și recenzie, cititorii și comunitatea științifică pot afla și următoarele cinci capitole:

Despre originea și patria românilor (vlahilor);

Migrațiunile românilor (vlahilor) în zona carpatico-balcanică

Favorizarea sârbilor sau asimilarea românilor (vlahilor) din Serbia de Răsărit;

Oare limba maternă a românilor (vlahilor) din Serbia de Răsărit este „limba vlahă” și capitolul cinci: Despre înregistrarea românilor (vlahilor) din Serbia de Răsărit.

„În primele două capitole: ”Despre originea și patria” și ”Despre migrațiuni”, și ultimele două capitole: ”Oare limba maternă a românilor (vlahilor) este vlahă” și ”Despre înregistrarea românilor (vlahilor) în secolele XIX-XX și XXI”, în scopul înțelegerii mai bune a capitolului: Favorizarea sârbilor sau asimilarea românilor (vlahilor) din Serbia de Răsărit, în paginile 151-384, Gacovici atașează documentele din arhivă și discută despre politica agresivă asimilaționistă a autorităților sârbe fața de români (vlahi) din Serbia de Răsărit cu ajutorul administrației, armatei, învățământului și bisericii pe parcursul secolului al XIX-lea. Iar în parcursul secolelor XX-lea și XXI, lor li se alătură și mass-media, radioul, televiziune, ziare”, subliniază dr. Gacovici.

Lansarea primului volum al cincelea cărții va avea loc la Zaiecear în data de 11 mai la ora 13 în incinta Arhivei, și la Bor, în Biblioteca Națională la ora 18.

La lansare vor vorbi prof.dr. Ljiljana Gavrilovic, Facultatea de Filologie din Belgrad; prof.dr. Cedomir Cupic, Facultatea de Științe Politice din Belgrad; Annemarie Sorescu Marinkovic, Institutul pentru Studii Balcanice din Belgrad, și Dr. Slavoliub Gațovici.

Programul va cuprinde și pe domnul Velibor Todorov, directorul arhivei, iar la Bor domnul Zavișa Jurj.

Lansarea va avea loc și la Belgrad în data de 18 mai în Casa lui Djura Jaksic, Skadarlia la ora 18.