Tuesday, 23 Oct 2018

Exodul specialiștilor din Serbia

În anii ´90, mulţi au plecat peste hotare, mai ales din cauza războiului din fosta Iugoslavie. În ziua de azi, cetăţenii Serbiei preferă Occidentul din cu totul alte motive.

Doar statul vest-african Guinea-Bissau o duce mai rău ca Serbia în privinţa fenomenului brandrain. Aceasta este concluzia unui studiu al Forumului Economic Mondial, în care au fost analizate 133 de ţări.

Nu există statistici privind numărul sârbilor cu studii înalte care au părăsit locurile natale. Agenţia Naţională pentru Statistică nu este capabilă să întocmească o situaţie şi nicio altă instituţie din Serbia nu se ocupă cu aşa ceva.

Conform datelor publicate în 2011, în Germania erau înregistraţi, în 2010, aproape 200.000 de sârbi. Vârsta medie a acestora este de 36,5 ani (sub media de vârstă din Serbia – 41,2 ani). Comparativ cu anul 2009, numărul cetăţenilor sârbi din Germania a crescut cu 8,6 procente.

În Germania sunt circa o sută de mii de oameni din fosta Serbie şi Muntenegru. Începând din 2006, după destrămarea acestei uniuni statale, oamenii din Serbia şi Muntenegru au început să fi e înregistraţi cu cetăţenii separate.

Din anul 2008 şi kosovarii sunt menţionaţi separate în statistici.

În anii ´90, ţările pe care aceştia le preferau erau SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă. După anul 2000, preferinţele s-au îndreptat către ţările Uniunii Europene. Cu timpul şi structura pieţei muncii a avut de suferit din cauza sârbilor care au emigrat, pentru că în loc de muncitori necalificaţi sau cu slabă calificare, au plecat și pleacă mai ales oamenii cu pregătire, specialiştii.

În anii ´90 se pleca mai ales din cauza situaţiei politice, a războiului şi a sancţiunilor împotriva lui Slobodan Milosević. În spatele migraţiei se ascund diverse motive, sărăcia, instabilitatea, conflictele şi sancţiunile internaționale au dus la emigraţia masivă începută în anii ´90 şi continuată şi-n ziua de azi. Sârbii aleg să plece în ţări în care cred că se pot pune mai bine la adăpost. Actualmente, în Germania.