Radio

Între anii 1963-1973, în Voivodina îşi încep activitatea şi câteva staţiuni de radio comunale, respectiv intercomunale sau regionale, între care şi staţiuni sau posturi de Radio Cuvin, Radio Covăciţa, Radio Zrenjanin, Radio Panciova şi Radio Vap din Vârşeţ.

În anul 1968 se procedează la o nouă extindere a programului. Redacţia programului în limba română transmite zilnic aproape două ore şi jumătate de program. Anume, dimineaţa la 5,35, apoi la ora 13,00 şi seara la ora 18,00 emisiuni informative, apoi la ora 13,05 şi până la 14,00 emisiuni specializate, pe teme: economice, politice, turism, agricultură şi sat, cultură, literatură, învăţământ, sport şi, bineînţeles, muzică.

Pe lângă aceste emisiuni, odată pe săptămână, s-au transmis emisiuni pentru copii, iar zilnic, un radiojurnal cu caracter informativ dar… şi cu reportaje şi comentarii despre unele evenimente politice, culturale, sociale din ţară sau din străinătate.

În perioada respectivă, îndeosebi între anii 1963-1973, în Voivodina îşi încep activitatea şi câteva staţiuni de radio comunale, respectiv intercomunale sau regionale, între care şi staţiuni sau posturi de radio Cuvin, radio Covăciţa, Radio Zrenjanin, Radio Panciova şi Radio Vap din Vârşeţ.

Radio

Staţiunea de radio Cuvin şi-a început activitatea în ianuarie 1971, cu emisiuni informative la zi în trei limbi: sârbă, maghiară şi română. Pe lângă emisiunile informative, acest post de radio mai transmite săptămânal şi câte trei emisiuni-colaj în maghiară şi română, de fapt emisiuni de tip magazine cu un conţinut cultural-distractiv. În acelaşi an (1971) şi-a început activitatea şi staţiunea de radio Covăciţa care, la început, a transmis programe doar în limba sârbă şi limba slovacă, iar după trei ani şi limbile: maghiară şi română.

În 1973 îşi începe activitatea şi Staţiunea de radio Zrenjanin care, de asemenea, dar abia din 1983, transmite emisiuni şi în limba română, şi încă două staţiuni de radio cu programe în limba română: Radio Panciova, înfiinţat în 1980 şi Radio Vap din Vârşeţ, care abia în 1990, cu emisiuni zilnice în limba sârbă începe şi de două ori pe săptămână în maghiară şi în română. În ultimii ani, din păcate, toate şi-au întrerupt programele în limba română.

În anul 1987 Radio Novi Sad își extinde programul la 55 de ore pe zi: în limbile sârbă și maghiară 5-24 ore, în limba slovacă 7 ore, în limba română 6,40 ore și în limba ruteană 4 ore. Cele 6,40 minute de program în limba română se transmit, în prezent, pe frecvențele de undă-scurtă de 90,00 și 91,7 MHZ și, parțial, pe unda medie de 1107 KHZ.

Programul în limba română este alcătuit din emisiuni informative și emisiuni culturale. „Emisiunile informative, care se difuzează în cele circa 23 de ore de program săptămânal – Noutățile zieli, Radiojurnal și Jurnal de noapte – constituie un segment important al programului respectiv, emisiuni care prin actualitatea lor și prinacuratețea manifestă în procesul de pregătire, redactare și emitere își îndeplinesc nobila menire de a informa promt și corect ascultătorii”. Emisiunilor culturale de asemenea li se acordă o atenție deosebită în cadrul programului în limba română: Panorama culturală, emisiune contact transmisă miercuri, care continua cu Cadranul cultural și se termină cu Programul seral, apoi Radiospectru, o altă emisiune culturală, dar care se adresează unui număr restrâns de ascultători, de fapt „elitismului cultural de la noi și din străinătate”, pe urmă, Univers școlar, Satule, vatră frumuoasă, Sâmbătă pe unda medie, De vorbă cu artiștii amatori, Evantai distractiv și Cuvânt și muzică. Tot în limba română se transmit emisiunile săptămânale: Emisiunea pentru ascultătorii de la sate, Lunea sportivă, Cronica comunelor, Coordonate iugoslave, Oameni și fapte, Teme și experiențe economice, Teme variate, Cronica săptămânii și Meridiane.

Radio

În anul 1975 își începe activitatea și Televiziunea Novi Sad (în prezent Studioul din Novi Sad al RTV Serbia). La început: o singură emisiune pe săptămână (Magazin duminical), de jumătate de oră, iar prezent și emisiuni informative zilnice (10 minute pe zi); emisiuni tematice (miercuri: Obiectiv TV de 30 minute, iar duminica Teleclub, odată pe lună, de 60 de minute), emisiuni culturale și speciale.

Costa Roşu

Scrieri despre noi românii de pretutindeni, Editura ICRV şi Editura Eurostampa, Zrenianin – Timişoara, 2013

http://decenei.com/wp-content/uploads/2017/10/coperta7-623x1024.jpghttp://decenei.com/wp-content/uploads/2017/10/coperta7-150x150.jpgDeceneiIstoriamagazin,Novi Sad,program,radio,RTV Serbia,Teleclub,Televiziunea
Între anii 1963-1973, în Voivodina îşi încep activitatea şi câteva staţiuni de radio comunale, respectiv intercomunale sau regionale, între care şi staţiuni sau posturi de Radio Cuvin, Radio Covăciţa, Radio Zrenjanin, Radio Panciova şi Radio Vap din Vârşeţ. În anul 1968 se procedează la o nouă extindere a programului. Redacţia...