Tuesday, 23 Oct 2018

Problemele cu care se confruntă absolvenţii facultăţilor din România pe cale de rezolvare

Delegaţia Consiliului Naţional Român, condusă de preşedintele Daniel Petrovici, s-a  întâlnit recent la Belgrad, cu Ana Brnabić, ministrul pentru Adminstraţia Statală şi Autoguvernarea Locală. Brnabić este totodată şi preşedinta Consiliului Republican pentru Minorităţile Naţionale.

Implementarea Planului de Acţiune pentru minorităţile naţionale din cadrul Capitolului 23 în procesul de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană şi legile care derivă din acest Plan au fost prima temă a discuţiilor. Ambele părţi a apreciat pozitiv efortul pe care-l depune Consiliul Naţional Român, cât la implementarea acestui Plan, atât şi la adoptarea şi îmbunătăţirea prescripţiilor legale minoritare. Ministrul Brnabić a primit şi o copie a Anteproiectului privind Fondul Bugetar Minoritar.

A doua temă a discuţiilor au fost problemele cu care se confruntă absolvenţii facultăţilor din România în ceea ce priveşte nostrificarea şi recunoşterea diplomelor. S-a conchis că este necesară  organizarea, cât de urgent, a unei întâlniri dintre reprezentanţii Ministerului Învăţământului, Ministerului Sănătăţii şi Centrului ERIC-NARIC pentru găsirea soluţiei la această problemă. Şi acest subiect va fi prezetant, informativ, la şedinţa Consiliului Republican pentru Minorităţile Naţionale. Cu asemenea probleme se confruntă şi reprezentanţii celorlalte minorităţi naţionale.

Nu în ultimul rând, tot pe acest subiect, s-a căzut de acord că se simte necesitatea ca reprezentanţii Consilului Naţional Român să fie incluşi în pregătirea acordului bilateral dintre Serbia şi România în domeniul învăţământului, care urmează să fie semnat.

Angajarea în  instituţiile al căror fondator este Consiliul Naţional Român a fost tema treia a convorbirilor. Decretul Guvernului Republicii Serbia, referitor la angajarea în câmpul muncii  afectează grav funcţionarea C.P.E. „Libertatea“ şi a Instututului de Cultură a Românilor din Voivodina. Urmează, cât de urgent, ca cele două instituţii româneşti să se adreseze în formă scrisă pentru soluţionarea acestei probleme. Cei de la minister au afirmat că există o corespondenţă bună cu organele provinciale, responsabile cu problema amintită.

În cadrul discuţiilor nu a lipsit nici problema problema privind Cancelaria Locală  din Grebenaţ, realizarea unor drepturi ale românilor la nivel local, dar nici invitaţia din partea preşedintelui Consiliului, Daniel Petrovici, ca ministrul şi adjuncţii să viziteze instituţiile şi manifestările românilor din Serbia.

Pe lângă ministrul Ana Brnabić, secretarul de stat Ivan Bošnjak şi adjuncta ministrului Ivana Antić, din delegaţia Consiliului au făcut parte Anişoara Ţăran, Nicu Cioban şi Marcel Drăgan.

În concluzie, schimbul de opinii la timp este mai necesar ca oricând. Este atât în interesul minorităţii române, cât şi în interesul Guvernului Republicii Serbia.

Mr. Marcel Drăgan

Libertatea nr. 3894, 2017