Sunday, 21 Oct 2018

Programul de guvernare 2018-2020 privind românii de pretutindeni

guvernare
guvernare
Casa poporului foto-libertatea.ro

„Aplicarea politicilor destinate românilor de pretutindeni se va face în noul cadru legislativ oferit de actualizarea, în 2017, a legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora. (…) Se va urmări, în continuare, adaptarea cadrului normativ existent la noile realităţi din comunităţile din diaspora”, se arată în Programul de guvernare propus de PSD-ALDE.

Printre actualizările legislative se numără sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din străinătate, în special prin facilitarea întâlnirii cererii cu oferta de muncă, precum şi oferirea de asistenţă şi consiliere în vederea reinserţiei pe piaţa muncii şi dezvoltării de iniţiative antreprenoriale, menționează rgnpress.

„Se va urmări şi facilitarea procesului de recunoaştere în România a calificărilor formale şi informale obţinute de românii care au lucrat/lucrează în străinătate”, se menţionează în document.

Totodată, se va avea în vedere modificarea cadrului legislativ, astfel încât acesta să permită autorităţilor administraţiei publice locale din România să încheie acorduri de înfrăţire sau cooperare şi cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii, programe comune cultural sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi alte acţiuni.

În plan instituţional, Guvernul va urmări consolidarea capacităţii administrative a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în vederea unei mai bune coordonări a programelor şi proiectelor care au ca beneficiari românii de peste hotare, iar în acest sens, un rol important va reveni Grupului interinstituţional pentru românii din străinătate.

În programul de guvernare se arată că vor fi continuate programele prevăzute în strategia existentă în ceea ce priveşte diaspora. Astfel, se anunţă că programul „Constantin Brâncuşi” va fi continuat şi va fi susţinut prin măsuri precum: înfiinţarea a cinci noi centre culturale ale românilor de pretutindeni şi sprijinirea celor existente, realizarea de studii privind patrimoniul comunităţilor româneşti, promovarea artiştilor de origine română din străinătate, înfiinţarea Muzeului Românilor de Pretutindeni, în format virtual şi prin identificarea şi amenajarea unui sediu în Municipiul Bucureşti, recuperarea, restaurarea, întreţinerea de muzee, case memoriale, monumente istorice şi de artă. Astfel, se precizează că amenajarea Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuţi şi organizarea în incinta acesteia a unui muzeu în memoria lui Mihai Eminescu şi Aron Pumnul vor constitui o prioritate.

De asemenea, vor fi continuate programele „Nicolae Iorga” – în domeniul educaţiei, „Andrei Şaguna” – în domeniul spiritualităţii şi tradiţiilor, „Mihai Eminescu” – în domeniul mass-media, „Dimitrie Gusti” – în domeniul societăţii civile. Şi proiectul „Descoperă şi Cunoaşte România” va continua.

În Programul de guvernare se stipulează că un obiectiv ce va beneficia de sprijinul Guvernului va fi „Centenarul 2018” prin susţinerea iniţiativelor locale de celebrare a Centenarului (prin crearea „Fondului Centenar 2018”), accesului la contribuţia pe care artişti de origine română din străinătate au avut-o la promovarea culturii româneşti, a acţiunilor de anvergură care să contribuie la promovarea valorilor româneşti în ţările unde există comunităţi semnificative de români, organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, acţiuni culturale etc. cu această temă, iniţierea proiectului „Campioni Români în Diaspora”, organizarea programului „Centenar prin înfrăţiri”, campanie de înfrăţire a judeţelor din România şi sectoarelor Municipiului Bucureşti cu unităţi administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunităţi de români, iniţierea proiectului „100 pentru Centenar”, care urmăreşte premierea şi promovarea personalităţilor româneşti din afara graniţelor.

În document se mai arată că Guvernul va garanta exprimarea neîngrădită, de către toţi românii, a opţiunilor politice.

Guvernul va asigura, în plan executiv, toate condiţiile pentru ca românii, inclusiv cei din afara graniţelor ţării, să îşi poată exercita dreptul de a-şi exprima opţiunile politice. În acelaşi timp, Guvernul va sprijini comunităţile româneşti în aşa fel încât să se asigure de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi nediscriminării de către administraţiile ţărilor în care trăiesc. Guvernul va acorda sprijin şi servicii de asistenţă, în acord cu normele în domeniu şi cu statutul României, de stat membru al UE„, se arată în Programul de guvernare.

În ceea ce priveşte raporturile bilaterale cu statele din vecinătate şi din Balcani în care trăiesc etnici români, Guvernul va urmări aplicarea corespunzătoare a normelor europene privind tratamentul minorităţilor naţionale aflate pe teritoriul unui stat, precum şi un echilibru între drepturile asigurate în acest domeniu minorităţilor naţionale de către statul român şi cele asigurate minorităţii române de pe teritoriul statului partener.

„Guvernul va acţiona pentru ca accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii să se facă nediscriminatoriu. În acelaşi timp, Guvernul va contribui la consolidarea parteneriatului dintre autorităţile române din străinătate în vederea găsirii de soluţii noi la problemele cu care se confruntă cetăţenii, din perspectiva apărării drepturilor, libertăţilor şi demnităţilor românilor”, mai prevede Programul de guvernare.