Sunday, 21 Oct 2018

Românii din Serbia au un nou Episcop

În urma aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a cererii Preasfinţitului Daniil de retragere din motive de boală, din slujirea şi responsabilitatea de Episcop-Administrator al Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix de la Vârşeţ şi a hotărârii adoptate în cadrul şedinţei din 5 iulie 2017, începând cu data de 1 august 2017, noul nostru Episcop Admistrator al Episcopiei Ortodoxe Române a Daciei Felix de la Vârşeţ va fi Preasfinţitul Siluan Manuilă.

PS Siluan s-a născut la 16 septembrie 1971 în localitatea Lipova din județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin. Școala primară a urmat-o în satul natal Chelmac (județul Arad), între anii 1978-1982. A continuat cu gimnaziul, la Școala Generală din comuna Conop (1982-1986) și cu Liceul Industrial Nr. 2 din Arad, la secția de electrotehnică (1986-1990).

Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1994, prezentând lucrarea de licenţă cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiţie isihastă”, la catedra de spiritualitate a acestei facultăţi.

Din septembrie 1994 şi până în iulie 1995 a efectuat un stagiu de pregătire spirituală în Franţa, în cadrul comunităţii „Le Verbe de Vie” din Aubazine, unde şi-a îmbogăţit şi nivelul de cunoaştere al limbii franceze. Cu acest prilej a participat la viaţa liturgică a mânăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea la Faţă” de lângă Terasson.

La 11 august 1995 a fost tuns în monahism la mânăstirea Hodoş-Bodrog din cadrul Episcopiei Aradului, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Seviciu, naş de călugărie fiindu-i Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Serafim Joantă, al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală. În data de 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon de către Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, iar la 13 decembrie 1995 a fost hirotonit ieromonah şi hirotesit duhovnic de către Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei. Din septembrie 1995, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Timotei al Aradului a slujit ca ierodiacon, iar mai apoi ca ieromonah şi duhovnic la mânăstirea de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de însuşire a limbii greceşti moderne, după care a continuat cu studii de masterat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Patronos, a ales lucrarea cu tema „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”, la catedra de Noul Testament a facultăţii.

Din luna februarie a anului 1999 s-a transferat la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, continuând în paralel slujirea în cadrul acestei episcopii cu studiile din Grecia.

La cererea Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie, Întâistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în şedinţa sa din 22-23 iulie 1999 i-a acordat rangul de protosinghel, fiind numit prin decizie chiriarhală şi eclesiarh al Catedralei Episcopale din Giula. În 7 august 1999 a fost hirotesit întru protosinghel de Ierarhul Giulei. Ca urmare a dorinţei Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie de înfiinţare a unui schit ortodox românesc în localitatea Körösszakál (Săcalul de Criş) din judeţul Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002. În şedinţa din 22 ianuarie 2003 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, la propunerea Chiriarhului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, schitul de la Săcal a fost ridicat la statut de mânăstire, iar instalarea ca stareţ al mânăstirii a avut loc la Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită la Săcal de către Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie în 28 februarie 2003.

Tot la solicitarea Ierarhului Giulei i-a fost acordat rangul de arhimandrit la şedinţa Sfântului Sinod din 4-5 martie 2003, precum şi distincţia Crucea Patriarhală, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, iar hirotesia întru arhimandrit a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie la 20 aprilie 2003. Din data de 24 ianuarie 2003 i s-a încredinţat şi ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. În această calitate a fost numit şi redactor responsabil al periodicului eparhial, intitulat „Buletinul Episcopiei”, care şi-a început apariţia în luna septembrie a anului 2003. În cadrul acestui periodic a publicat mai multe articole, dintre care menţionăm: „Noi mijlocitori la Tronul Slavei Dumnezeieşti pentru Neamul Românesc”, „Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi”, „Manifestări jubiliare la şaizeci de ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria”, „Zilele Creştinătăţii Ortodoxe Româneşti în Ungaria”, „Triodul”, „Nevoia de rugăciune”, „Datoria iubirii vrăjmaşilor”, „Pe urmele voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt”, „Momente istorice trăite în mijlocul românilor din Bihor”, „De la Unul către Unul. Întâlnire între monahii franciscani şi ortodocşi la Timişoara”, „Sfântul Siluan din Muntele Athos”, „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş”, „Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului” şi altele. Totodată a avut bune legături şi cu celelalte publicaţii ale românilor din Ungaria, unde a publicat câteva articole dintre care amintim: „Beszerika-Domb şi vechimea românilor din Ungaria”, apărut în revista săptămânală „Foaia românească” a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria şi „Noi canonizări de Sfinţi în Biserica Ortodoxă Română”, apărut în publicaţia lunară „Cronica” a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria.

În periodicul „Altarul Banatului” a apărut traducerea din greacă modernă a articolului intitulat „A celui între Sfinţi Părintelui nostru Ioan Damaschin, cuvânt de laudă la Adormirea Maicii Domnului”.

Cu binecuvântarea Chiriarhului a fost delegat din partea Episcopiei la diferite manifestări organizate de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, Centrul de Informare şi Documentare al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Centrul Cultural Român de la Giula, Institutul Cultural Român de la Budapesta şi Institutul de Cercetare al Românilor din Ungaria. De asemenea, a participat la diferite întâlniri ecumenice cu monahi benedictini din Ungaria (mânăstirea benedictină de la Bakonybél, abaţia benedictină de la Pannonhalma) sau cu monahi franciscani, la întâlniri care au avut loc la Reşedinţa Mitropolitană din Timişoara (noiembrie 2003), sau la diferite mânăstiri franciscane din Italia (Assisi, iulie 2004 şi mânăstirea San Marco in Lamis, Foggia, în octombrie 2005).

Din încredinţarea Ierarhului a dezvoltat relaţii de prietenie cu credincioşi ai celorlalte jurisdicţii ortodoxe din Ungaria (tinerii din „Federaţia Organizaţiilor Creştin Ortodoxe de Tineret din Ungaria – MORISZ, monahi şi monahii de origine maghiară, participând de pildă la rânduiala tunderii în monahism a unei maici ortodoxe maghiare la mânăstirea ortodoxă sârbă de la Mesici, 14-15 februarie 2006).

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcţia de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit şi instalat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului.

În privinţa limbilor străine cunoscute menţionăm franceza şi greaca, având şi noţiuni elementare de cunoaştere a limbilor maghiară şi italiană.

 

Distincții primite:

– Crucea „Sfinților Chiril și Metodiu” din partea Preafericitului Părinte Kristoff, Arhiepiscop de Praga și Mitropolit al Ținuturilor Cehiei și Slovaciei (24 mai 2009);

– Crucea „Sfântului Apostol Pavel”, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Nausa și Kampania (Biserica Greciei), cu prilejul celei de-a XX-a ediții a Congresului Internațional de Teologie „Pavlia” de la Veria (29 iunie 2014);

– Plachetă de excelență și Diplomă din partea Uniunii Jurnaliștilor din Banatul Istoric (Lugoj, 16 mai 2013);

– Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler”, categoria Culte, din partea Președintelui României, Traian Băsescu (29 aprilie 2014);

– Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni pentru Ierarhi”, primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (16 august 2014).

– Crucea și Engolpionul Patriarhal, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (28 octombrie 2015)

– Ordinul „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (27 septembrie 2017).

Foaia Codrenilor nr. 5, 2017