Eminescu și partidul secret ,,Societatea Carpaţii” 1/2

Eminescu și partidul secret ,,Societatea Carpaţii” 1/2

 Eminescu este poetul naţional al României. Greşit! Eminescu nu este numai atât. La 28 de ani de la momentul 1989, când s-au împlinit 100 de ani de la uciderea “românului absolut” - cum îi spunea Ţuţea -, iată, putem dezvălui public mult mai multe despre necunoscutele “Dosarului Eminescu”, despre războiul…
Creștinismul în Dacia

Creștinismul în Dacia

În anul 106, împăratul Traian a cucerit o parte din teritoriul fostului stat al geto-dacilor, condus de regele Decebal, care a fost transformat în provincie romană (Transilvania, Banatul, Oltenia şi o parte din Muntenia), în urma acestor schimbări de ordin politic-teritorial, s-au creat condiţii favorabile pentru, propagarea noii învăţături şi…
Dacii care au ajuns pe tronul Imperiului Roman 2/3

Dacii care au ajuns pe tronul Imperiului Roman 2/3

Aureolus, ciobanul dac ajuns împărat Despre Aureolus aflăm informaţii în principal de la Zosimos, autorul lucrării Historia Nova, dar şi de la istoricul bizantin Zonaras sau din Historia Augusta. A fost, la fel ca şi Regalianus, un uzurpator şi a ajuns împărat doar pentru câteva luni. (mai mult…)
Divinitățile Daciei, spaima romanilor

Divinitățile Daciei, spaima romanilor

Stârneşte şi astăzi mirare prezenţa a opt nobili daci pe Arcul de Triumf, de la Roma, al lui Constantin cel Mare, uitându-se că împăratul însuşi era geto-dac, născut în cetatea Naissus, din Moesia Inferior, astăzi oraşul Niş, din Serbia. (mai mult…)
Cultul Cavalerilor Danubieni

Cultul Cavalerilor Danubieni

Una dintre cele mai misterioase religii cu rădăcini în Dacia preistorică şi a cărei continuitate a atins secolul XIX, a fost Cultul Cavalerilor Danubieni. Singurele mărturii existente sunt nişte basoreliefuri şi nişte monumente. (mai mult…)