Cetăţile dacice din jurul satelor Oreşaţ, Dupliaia şi Grebenaţ au fost primele atăcate de legiunile romane

Cetatea Jidova este unica cetate dacică la ora actuală care a rămas pe teritoriul Serbiei. Dacii, strămoşii noştri au trăit milenii în șir pe aceste meleaguri. Se presupune că în Epoca Bronzului, dacii ar fi construit cinci cetăţi, drept sistem de apărare de năvălitori ce veneau din diverse direcţii.

Piramidele misterioase din Ardeal

Cele opt movile din sat, unele dintre ele înalte de aproape 30 de metri, sunt aşezate pe două şiruri, în ordinea mărimii, şi se spune că ar fi fost ridicate de către daci . Movilele de la marginea satului Şona sunt încă o enigmă şi numai legendele ne oferă informaţii, zona nefiind exploatată prea mult de către cercetători, ci mai degrabă de către vânătorii de comori.

Ce însemnau pentru strămoşii noştri Maris, Alutus, Danubius…

Limba română cuprinde numeroase toponime cu origini traco – dacice, potrivit unor istorici şi lingvişti de renume. Cuvinte ca Argeş, Cerna, Criş, Motru, Mureş, Nistru, Olt, Prut, Siret, Someş, Timiş se află printre zecile de nume proprii cunoscute în variante asemănătoare, încă din Antichitate.

Regiunea Banat – o călătorie în trecut de-a lungul secolelor

Prin regiunea Banat înţelegem unghiul de sud-est al bazinului Panonic, sau vorbim de spaţiul cuprins între ramurile Carpaţilor la Răsărit, râul Mureş la Nord, Tisa la Vest şi Dunărea la Sud. Cu toate că prin noţiunea Banat de obicei înţelegem doar câmpie, prin Banat înţelegem şi Carpaţii de Sud, respectiv Munţii Banatului, care încep cu Munții Vârşeţului.

Lupul – totemul dacilor

Mircea Eliade, relatând informaţia lăsată de Strabon conform căreia dacii se numeau dáoi, tradiţia consemnată de Hesychius că dáos era numele frigian al lupului şi că din rădăcina indo-europeană dhau (a strânge, a sugruma) au derivat Dáousdava (oraşul sau cetatea lupilor) numele unui oraş în Moesia Inferior din sudul Dunării, numele zeului trac al războiului, Kandáon, zeul Daunus etc., aprecia că dacii se numeau ei înşişi lupi, cei care sunt asemenea lupilor.(1)