Atunci când prevalează influența poporului majoritar, cursul convertirii etnici este simplu, se desfășoară sistematic, continu și fără mari piedici. În acest caz prima generație pierde conștiința și mândria națională, iar următoarea chiar și numele și limba maternă.

Continue Reading