În 1764 la Panciova s-a înființat Regimentul de Graniță germano-bănățean

În urma încheierii războiului turco-austriac din anii 1737-1739, autoritățile austriece au hotărât întărirea frontierei de sud a imperiului austriac înspre granița cu imperiul otoman, pentru a împiedica o nouă intrare a turcilor în Banat. Curtea Imperială de la Viena a hotărât înființarea unei poliții de graniță și a sentinelelor pentru supravegherea frontierei, a unui serviciu de carantină pentru a opri intrarea persoanelor infectate de bolile care au bântuit în imperiul turcesc  (ciuma și holera).

Situl arheologic Preko Slatine lângă localitatea Omolița

Situl arheologic Preko Slatine se află în apropierea satului Omoljica (Omolița), la aproximativ 5 km nord est de sat. Se întinde de-a lungul malului drept a fluviului Slatina dar și pe axul nord vest – sud est, ridicat la o înălțime de 3-4 m faţă de malul canalului.

Primele societăți, instituții și publicații ale românilor din Panciova

Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea în Panciova au fost colonizați și români (pe lângă populația germană și sârbă) – din părțile Ardealului, dar și din regiunea muntoasă a Banatului. Un număr nu prea mare de români au trăit în Panciova și înainte de colonizare de la mijlocul secolului al XVIII – lea.

Ziua Internațională a Toleranței

Ziua Internațională a Toleranței (16 noiembrie), Școala Generală ”Žarko Zrenjanin” din Panciova a marcat-o prin dezbaterea „Dialog intercultural” pregătit de Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice „In Medias res” din Panciova (președinte Valentin Mic), în colaborare cu profesorii Branko Stjepanović (educație civică) și Marijana Karabaš (parlamentul elevilor).

Începuturile mișcării culturale la Satu Nou (1871-1875)

Cercetarea istoriei culturale reprezintă unul din subiectele preferate de care sunt preocupați oamenii de știință și de cultură din Banatul sârbesc, pornind de la faptul că această latură a spiritualității românilor din acest spațiu geografic a contribuit considerabil la formarea și păstrarea identității minorității române, atât pe timpul dualismului austro-ungar, cât și în cadrul regatului iugoslav și a Iugoslaviei postbelice, dar și în cadrul actualei Republicii Serbia.