1 Decembrie 2016, act istoric prilejuit de Unirea celor mai importante asociații româneşti din Timoc şi Voivodina

Uniunea Românilor din Serbia a fost înființată pe data de 1 decembrie 2016 și reunește 12 asociații cu denumire exclusiv românească, mai exact care și în limba sârbă au prefix românesc și nu invocă acea teorie a sinonimiei, promovată în ultimii ani.

Jimbolia, orașul care a schimbat patru imperii și două regate

Oraşul Jimbolia a intrat oficial în componența României abia la 10 aprilie 1924. La 24 noiembrie 1923, România și Regatul Serbiei au încheiat la Belgrad un protocol pentru un schimb teritorial. România se angaja să cedeze comunele Pardany, Modoș (Jaša Tomić), Surgan, Crivobara și Nagy Gaj, în timp ce Regatul Serbiei ceda României Beba Veche, Pusta-Kerestur, Ciorda, Iam și orașul Jimbolia.

Educația în limba maternă este singura cale de a păstra tradiția și cultura

Comunitatea română care trăiește pe teritoriul dintre râurile Dunăre, Morava și Timoc, cunoscută în Serbia ca vlahă, este momentan pe cale de dispariție. Motivul acestei stări este iresponsabilitatea statului sârb și a României în ceea ce privește rezolvarea problemei comunității române din Serbia.

Vlăhismul – o teorie contrară unității teritoriale a Serbiei

Anumite cercuri și persoane de la Belgrad au arborat un nou stindard, cel al vlăhismului care se dorește a fi un curent ce ar face distincție între români și așa-zișii vlahi. Acest curent este unul de origine eminamente sârbească și pornește de la specularea unor aspecte formale, nu de fond.

Demersurile ”Românilor Independenți din Serbia” cu succes

Organizaţia de interes obştesc „Românii Independenţi din Serbia” (RIS) s-a adresat autorităților republicane, provinciale, ambasadei României la Belgrad şi autoguvernării locale Biserica Albă, prin intermediul unei scrisori deschise, pentru stoparea şi anularea deciziei privind desfiinţarea Cancelariei Locale din localitatea românească Grebenaţ şi ataşarea ei aşezării sârbeşti – Jasenovo. În baza acestei scrisorii deschise Ministerul Administrației de Stat şi Autoguvernării Locale de la Belgrad, a trimis o Scrisoare preşedintelui Comunei Biserica Alba şi preşedintelui Adunarii Municipale Biserica Albă prin care solicită ca decizia contraversată să fie revizuită, respectiv pentru găsirea unui mod adecvat şi soluție viabilă pentru locuitorii aşezării Grebenaț, astfel […]

Cultura minoritară și/sau majoritară?

Fiind născut în Banatul iugoslav şi aparţinând minorităţii româneşti, am fost şi eu considerat scriitor minoritar. În Suedia sunt considerat scriitor emigrant, exilat. în România străin, de obicei sunt prezentat ca „scriitor român de origine sârbă”, ca „român de naţiolitate sârbă”, „scriitor suedez de limbă română”. Deci, numai român – nu.

Credincioșii baptiști sunt mai numeroși în minoritățile naționale care trăiesc în Serbia

Regiunea Vârșețului este caracterizată de multe etnii care trăiesc împreună de sute de ani și face parte din Banatul de sud, și aici se află și cei mai mulți români din Banatul Sârbesc. În total, sunt cam 30.000 români, dar scad.