Tuesday, 23 Oct 2018

Teritoriile anexate și restituite de către Ucraina (1921-1954)

Ucraina

Ucraina
Ucraina este beneficiară teritorială de pe urma înțelegerilor ruso-germane (Pactul Ribbentrop-Molotov). Nu există niciun stat care să fi beneficiat teritorial pe seama Ucrainei. Ucraina, ca succesoare de drept a Uniunii Sovietice, a beneficiat pe seama vecinilor săi, înglobând teritorii prin care părți compacte ale popoarelor vecine au fost separate pe nedrept de trunchiul lor național și etnic.
Se creează impresia că Ucraina nu a învățat nimic din istorie. Te întrebi fără să vrei dacă există vreo deosebire între anexarea, în propriul ei beneficiu, de către Moscova, a Crimeii, Donețkului și Luganskului și anexarea de către Moscova, în beneficiul Ucrainei, a Basarabiei de sud și de nord, a județului Dorohoi (ținutul Herța) și a nordului Bucovinei…
După al Doilea Război Mondial Ucraina a retrocedat în două rânduri teritorii Poloniei iar cele două au procedat şi la schimb de populaţie, scrie Vlad Cubreacov pr blogul său.
Sunt indicați anii fiecărei achiziții sau restituiri teritoriale şi statele care au pierdut teritorii în favoarea Ucrainei sau au (re)dobândit teritorii de la Ucraina.
Pe hartă nu apare şi Insula Şerpilor, anexată de la România în mai 1948.
Legenda hărţii tradusă din limba ucraineană:
1. „Teritoriul Ucrainei sovietice în 1921″.
2. „Teritoriile incluse în componența RSS Ucrainene în anul 1925″.
3. „Pământurile ucrainene transferate RSFS Ruse în anul 1925″.
4. „Pământurile vest-ucrainene luate de la Polonia şi alipite la RSS Ucraineană în 1939″.
5. „Bucovina de nord şi Basarabia de sud restituire de către România şi incluse în componenţa RSS Ucrainene în iunie 1940″.
6. „Teritoriul Transnistriei transmis nou-formatei Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM) în august 1940″.
7. „Teritoriul Ucrainei Transcarpatice (Rusiei Subcarpatice) transmis Uniunii Sovietice conform tratatului cu Cehoslovacia din 29 iulie 1945 şi reunit cu RSS Ucraineană”.
8. „Teritoriul transmis Poloniei conform tratatelor sovieto-poloneze din 16 august 1945 şi 15 februarie 1951″.
9. „Teritoriul care a trecut de la RSS Ucraineană către Polonia conform tratatului sovieto-polonez din 15 februarie 1951″.
10. „Regiunea Crimeea transmisă, conform hotărârii Sovietului Suprem al URSS, din componenţa RSSF Ruse către RSS Ucraineană, la 19 februarie 1954″.