Thursday, 18 Oct 2018

„Fabricile” de cărămidă ale seleușenilor

În anii `60 ai secolului trecut la Seleuș s-au construit un număr mare de case noi mulțumită cărămizii pe care sătenii au produs-o singuri.

Și aici ca și în alte sate bănățene ani de-a rândul s-a produs cărămidă arsă în cuptoare construite cu o deosebită măestrie de agricultori.

În aceste cuptoare, seleușenii au produs anual câteva milioane de cărămidă. Și nu miră faptul că în perioada respectivă la Seleuș au apărut tot mai multe clădiri noi, construite după „ultima modă”.

Dintre agricultorii care s-au afirmat în producția cărămizi în regie proprie, amintim pe: Iovan Fiat, Ștefan Gătăianț, Petruț Baba, Ion Berlovan, Iovan Baba, Pau Guțu și alții.

(„Libertatea”, 15 octombrie 1967)