Un bănățean la Viena

Viena, oraşul în care vieţuiesc în armonie spiritul imperial şi suflul lumii , îşi asigură veşnicia prin moştenirea sa culturală, care este în mare parte muzicală. Numele acestei capitale danubiene se asociază cu cel al unor compozitori celebri precum: Strauss, Brahms, Beethoven, Schubert, Haydn şi Mozart, care au trăit şi au ţinut concerte aici. Sub cupola culturii vieneze a crescut şi tânărul Georgel Popa, care a avut amabilitatea de a se prezenta cititorilor noştri.

Scriitorul Cornel Cotuțiu impresionat de „viaţa românească” ce pulsează în Banatul Sârbesc

Despre Cornel Cotuţiu se spune că este genul de scriitor care jonglează fără a scăpa din mână literele între tradiţionalism şi modernism într-un atelier de creaţie pe a căror rafturi se află numele marilor scriitori ale tuturor timpurilor.

Cum s-a stricat prietenia dintre România si Iugoslavia (II)

În folclor circula și acum vorba că România are doar doi vecini buni: Serbia (fosta Iugoslavie) și… Marea Neagră. Cele două țări nu au purtat niciodată războaie una împotriva celeilalte, ceea ce a constituit un bun exemplu pentru restul Europei. Prietenia aceasta a fost sprijinită de simțămintele celor două popoare, nefiind deci necesare eforturi diplomatice deosebite.

Visul dintotdeauna al sătenilor din Mesici

Timp de secole, românii de pretutindeni au ştiut că Biserica a fost mereu cea dintâi păstrătoare a limbii şi a conştiinţei de neam. Marele poet basarabean Grigore Vieru spunea: „Cine are o limbă, are o credinţă. Cine are o credinţă, are o biserică. Cine are o biserică, are o ţară”. Acest îndemn a rămas până astăzi călăuză, mai ales pentru românii rămaşi în afara graniţelor ţării.

În cinstea primei generaţii de masteranzi români

Ziua de 18 februarie a fost una istorică pentru învăţământul în limba română din din Banatul sârbesc, deoarece la data amintită, în incinta Academiei Pedagogice din Vârşeţ, a avut loc promovarea primei generaţii de studenţi români care urmează studiile univeristare de master la Facultatea de Învăţători din Belgrad – secţia Vârşeţ. Festivitatea a fost onorată de prezenţa Anişoarei Ţăran, coordonatoare a Departamentului pentru învăţământ al Consiliului Național Român şi a domnului Dan Nicolae Constantin, consulul general al Consulatului României la Vârşeţ.

Interesul pentru limba română a marelui scriitor sârb Jovan Sterija Popović

Opera și personalitatea lui Jovan Sterija Popović (1806-1856) se dezvăluie în întreaga sa semnificație. Așa cum au constatat specialiștii, Sterija pune întrebări grele, dar noi iubitorii operei sale trebuie să dăm răspunsuri cu privire la opera și viața sa, la realitatea epocii în care a trăit, la preocupările multiple ale marelui scriitor clasic sârb.

Fotografia ca păstrătoare a memoriei

Există numeroase concepții legate de noțiunea de fotografie și importanța ei în activitățile de cercetare din domeniul etnologiei. Totul pleacă de la consemnarea unei strânse legături între o pictură și o fotografie, cea din urmă fiind, în esență, o formă mai avansată și mai perfectă a picturii ca un rezultat al unui act artistic.