Piramidele misterioase din Ardeal

Cele opt movile din sat, unele dintre ele înalte de aproape 30 de metri, sunt aşezate pe două şiruri, în ordinea mărimii, şi se spune că ar fi fost ridicate de către daci . Movilele de la marginea satului Şona sunt încă o enigmă şi numai legendele ne oferă informaţii, zona nefiind exploatată prea mult de către cercetători, ci mai degrabă de către vânătorii de comori.

Dacia după retragerea aureliană şi până în secolul XIII (2)

Faptul că nici la ora actuală nu există un consens cu privire la evoluţia populaţiei daco-române şi la originile poporului român se datorează, spun istoricii, unei aşa numite „tăceri a surselor istorice”, motiv invocat, în special, de către adepţii teoriei migraţioniste care susţin că teritoriul Daciei a rămas o „Terra deşertă” odată cu retragerea administraţiei romane de la nordul Dunării.

Dacia după retragerea aureliană şi până în secolul XIII (1)

Faptul că nici la ora actuală nu există un consens cu privire la evoluţia populaţiei daco-române şi la originile poporului român se datorează, spun istoricii, unei aşa numite „tăceri a surselor istorice”, motiv invocat, în special, de către adepţii teoriei migraţioniste care susţin că teritoriul Daciei a rămas o „Terra deşertă” odată cu retragerea administraţiei romane de la nordul Dunării.

O istorie a românilor un pic diferită de ce s-a predat…

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos și contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei care caută un adevăr absolut…

Costobocii – viteazul neam al dacilor

Apartenența  etnică a triburilor  de daci liberi care au locuit în partea de nord și nord-est al Daciei, poate fi dovedită cu prisosință pe cale arheologică. Astfel, cultura Lipița, ai cărei creatori sunt considerați costobocii, este o cultură prin excelență dacică, fapt subliniat de toți cercetătorii buni cunoscători ai materialului arhelogic.

Europa, pământ românesc

Prin voia Ziditorului, românii au fost blagosloviți cu o țară minunată, desprinsă parcă din povești. În centru, munții alcătuiesc un arc, iar piscurile lor se avântă, plini de cutezanță, spre cer. Urmează o zonă deluroasă, acoperită de codri, pășuni și livezi, unde bogăția florei si a faunei înmănunchează cam toată „zestrea” Europei și – în sfârșit – câmpiile, în Moldova și Muntenia, până la bătrânul Danubiu.