Sahara europeană sau Dunele de nisip ale Deliblăţii

Aşa cum se pot întâlni vietăţi în cele mai vitrege condiţii climaterice, plante pe cele mai aride pâmânturi, aşa se pot întâlni fenomene naturale ciudate în cele mai fireşti regiuni. În coasta uneia dintre cele mai mânoase câmpii ale Europei, cum este Câmpia Panonică, natura a rânduit să ia naştere, nimic altceva decât un adevărat deşert, cu dune de nisip formate de−a lungul mileniilor din sedimentele de carbonat de siliciu, şi vălurite de vânturile cu putere de uragan care băteau prin aceste regiuni.