Putnic

Gheorghe Putnic-Bumbu, 32 de ani de activitate în cadrul Filarmonicii și Operei din Zagreb

Gheorghe Putnic, împreună cu membrii Fanfarei „Turturica” din Mesici s-a înrolat în Armata de Eliberare Națională a Iugoslaviei. Au fost încadrați în Divizia a V-a Craineană și au participat la luptele din Srem, Bosnia, Slavonia, Croația și Slovenia.

Iabuca de altădată (2)

Cu siguranţă putem afirma că Erd Somlyo a fost cetatea care a existat înaintea zidirii Culei Vârşeţului, pe vârful aceluiaşi deal. Pe de altă parte, cuvântul Iabolnok, evident are rădăcina de origine slavă, „jabolka”, (jabuka), ceea ce înseamnă – măr, iar terminaţia pare să fie ungurească, dar deocamdată nu avem o explicaţie justă pentru aceasta.

Iabuca de altădată (1)

În secolul al XIV-lea, Banatul a fost în componenţa Regatului Ungar, ca stat organizat, în care, despre treburile administrative ale statului s-au înfăptuit documente scrise. În a doua jumătate a aceluiaşi secol turcii au intrat în Peninsula Balcanică prezentând un pericol enorm pentru toate popoarele din această regiune.

Corul Reuniunii de Citire, Cântări și muzică din Iablanca, înființat în 1896 (2)

Iablanca, localitate ce se găsește spre sud-est de Vârșeț, între dealuri, lângă pârâul Guzaina, este întemeiată în anul 1370, sub denumirea de Iabolnoc, iar mai târziu îi revine numele de Almád, Iabuca – Mărul și Iablanca, a rezistat tuturor năvălitorilor, până ce și ocupației turcești.

Corul Reuniunii de Citire, Cântări și muzică din Iablanca, înființat în 1896 (1)

Iablanca, localitate ce se găsește spre sud-est de Vârșeț, între dealuri, lângă pârâul Guzaina, este întemeiată în anul 1370, sub denumirea de Iabolnoc, iar mai târziu îi revine numele de Almád, Iabuca – Mărul și Iablanca, a rezistat tuturor năvălitorilor, până ce și ocupației turcești.

Din foto-albumul istoric al satelor românești bănățene

Foto-album care atestă viețuirea seculară pe aceste meleaguri, inima și sufletul românesc că locuitorii acestora au depășit perioada totalitară și nu au uitat trecutul.. În satele Mesici, Iablanca, Sălcița, Coștei și Voivodinț  se face simțit  pulsul noului, că locuitorii acestora au depășit perioada totalitară și nu au uitat trecutul.

Prima fanfară românească din Banatul Sârbesc (4)

În anul 1946 la Coştei se reînfiinţează şcoala cu şase clase, prima promoţie termină în 1948, pentru ca în anul 1952 să fie deschisă şi şcoala cu opt ani, care s-a menţinut până în zilele noastre. La iniţiativa unor elevi de la Liceul in Vârşeţ, în frunte cu Vasile Vasko Popa, Reuniunea de Citire găzduieşte pe 18-19 aprilie o şezătoare literară din care a reieşit Cercul literar „Lumina”, care a avut drept scop dezvoltarea mişcării literare, cerc din care a reieşit cunoscuta noastră revistă „Lumina”, care şi azi se îngrijeşte de artă, literatură, limbă…