Mănăstirea de pe corabie naufragiată lângă insula Malta

Din toate rămăşiţele purtate de valurile Mediteranei ale corabiei naufragiată lângă insula Malta, în cea dintâi călătorie a sfântului Apostol Pavel, legat în lanţuri, spre Roma, Duhul lui Dumnezeu, Care a înviat oarecând oasele uscate din câmpul vedeniei sfântului prooroc Iezechiel, a refăcut prin puterea mâinilor lui Noe cel de demult, o nouă corabie din lemn de salcâm, „sub semnul Dioscorilor” (Faptele Apostolilor 28, 11), în Duminica a 18-a după Rusalii, pentru a fi sălaş şi lăcaş al unei mănăstiri în duh eshatologic, cunoscută ca și mănăstirea de pe corabie.

Scriem corect – Iisus Hristos, Isus Cristos sau Isus Christos?

Grafia Numelui Mântuitorului este o problemă des ridicată, iar întrebarea “cum se scrie corect?” este una des adresată. Numele Mântuitorului este scris uneori Isus, alţii dublează litera „i”-ul şi scriu Iisus, iar titlul de “uns” este scris Hristos sau Christos sau Cristos?

”CĂCI UN PRUNC S-A NĂSCUT, UN FIU NI S-A DAT”

Isaia IX /5 Pe timpul prorocului Isaia, Israel era în întuneric. Țara era plină de idolatrie, de păcat și corupție, întunericul și păcatul domneau, fără rază de nădejde. Țara de nord a lui Zabulon și Neftali era sub stăpânirea Asiriei, una din cele mai crude împărății din acel timp.

Sfântul Apostol Andrei – cel Întâi chemat – ocrotitorul României și a românilor de pretutindeni

Sf. Apostol Andrei a fost din Betsaida (aram. — casa pescarului, patria Sfinţilor Apostoli Petru, Andrei şi Filip), orăşel pe malul lacului Ghenizaret, fiul lui Iona, din Galileea, şi fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

Ordinul Aşaşinilor sau primul esoterism sincretic monoteist

Despre faptul că a existat o tradiţie cavalerească arabă nu se mai îndoieşte nimeni astăzi. Ordinul Aşaşinilor a fost fondat pe la 1090, de către Hasan ibn al-Sabbah, de origine iraniană, care şi-a făcut studiile la o universitate celebră a vremii, avându-i colegi pe cel mai mare poet al Iranului, Umar Khayyam şi pe un mare matematician, Nidham al- Mulk, autorul unui Tratat de guvernare.