Jimbolia, orașul care a schimbat patru imperii și două regate

Oraşul Jimbolia a intrat oficial în componența României abia la 10 aprilie 1924. La 24 noiembrie 1923, România și Regatul Serbiei au încheiat la Belgrad un protocol pentru un schimb teritorial. România se angaja să cedeze comunele Pardany, Modoș (Jaša Tomić), Surgan, Crivobara și Nagy Gaj, în timp ce Regatul Serbiei ceda României Beba Veche, Pusta-Kerestur, Ciorda, Iam și orașul Jimbolia.