Cetăţile dacice din jurul satelor Oreşaţ, Dupliaia şi Grebenaţ au fost primele atăcate de legiunile romane

Cetatea Jidova este unica cetate dacică la ora actuală care a rămas pe teritoriul Serbiei. Dacii, strămoşii noştri au trăit milenii în șir pe aceste meleaguri. Se presupune că în Epoca Bronzului, dacii ar fi construit cinci cetăţi, drept sistem de apărare de năvălitori ce veneau din diverse direcţii.

Mesiciul – locul unde cerul este mai aproape de pământ (1)

Mesiciul! Străjuit de Cula Vârșețului și străvechea Mănăstire, scăldat în verdeață și liniște, cu case impozante și îngrijite, despărțite de un fir vesel de apă și podețe de lemn. Pe strada centrală: Școala elementară, Capela ortodoxă română, Biblioteca parohială, dispensarul și Biserica nouă. Aspectul satului este unul deosebit și la prima vedere totul pare a fi în cea mai bună ordine, doar școala este goală! Pentru prima dată, după mai mulți ani, din lipsă de copii, clopoțelul a încetat să mai sune.

Corul Reuniunii de Citire, Cântări și muzică din Iablanca, înființat în 1896 (2)

Iablanca, localitate ce se găsește spre sud-est de Vârșeț, între dealuri, lângă pârâul Guzaina, este întemeiată în anul 1370, sub denumirea de Iabolnoc, iar mai târziu îi revine numele de Almád, Iabuca – Mărul și Iablanca, a rezistat tuturor năvălitorilor, până ce și ocupației turcești.