Marcovăț

Biserica unită a reușit să țină unită comunitatea din Marcovăț

Orice carte sau articol despre istoria unor locuri sau a unei așezări este mai mult decât oportună și binevenită, în primul rând pentru că ea, cartea, adună între paginile ei timpuri trecute, cu tot ceea ce ele au avut glorios sau tragic, apoi, pentru ca actualele generații să-și cunoască izvoarele, obârșia, tradițiile, obiceiurile și datinile care, în timp, le-au asigurat perpetuarea identității spirituale, culturale și de neam.

Marcovăţul

Marcovăţul, una din cele mai vechi aşezări umane din Banat

Fără nici o putere de tăgadă, Marcovăţul se enumeră printre cele mai vechi aşezări umane din Banat, atestate documentar în mai multe cronici. A fost atestat documentar doar cu un an după Coştei (în 1362). Toate celălalte sate din Banatul sârbesc nu se pot bucura de un itinerar istoric asemănător.

Primele forme de „cântare împreună” s−au închegat în bisericile săteşti

Este îndeobşte cunoscută contribuţia bănăţenilor la cântecul coral, fenomen care reprezintă gloria cântecului bănăţean. Astfel privite lucrurile trebuie afirmat că primele forme de „cântare împreună” s−au închegat în bisericile săteşti.

Izvor de viaţă în Munţii Vârşeţului

Munţii Vârşeţului leagă de secole în şir cele patru vechi localităţi româneşti: Mesici, Sălciţa, Marcovăţ şi Srediştea Mică şi au rămas străjerul natural al hotarului, locuri de iniţiere şi de desfăşurare a unor mistere, care au atras dintotdeuna oameni curajoşi, cu spirit de aventură.

Biserica Română Unită și cele patru puncte dogmatice

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică este o biserică catolică de rit bizantin și, împreună cu Roma, a jucat un rol esențial în dezvoltarea culturii române moderne. În mod tradițional este considerată ca fiind una din cele două biserici românești