persană

Istoria medicinei (VII) – medicina iraniană antică (persană)

Imensul podiş iranian se întinde pe o suprafaţă de trei milioane de kilometri pătraţi şi este cuprins între fluviile Tigru şi Indus, Marea Caspică, Golful Persic şi Oceanul Indian.  În această răscruce de drumuri comerciale s­au născut, dezvoltat şi înfruntat regate, imperii şi diverse civilizaţii.

ebraică

Istoria medicinei (IV) – Medicina ebraică

În ciuda numeroaselor calamnităţi naturale, invazii continue ale triburilor nomade, ale unei faune feroce, civilizaţia ebraică s­a constituit şi a durat timp de 14 secole. Unele dintre credinţele evreilor erau preluate de la vechile culturi mesopotamiene, printre care şi convingerea că boala este o pedeapsă dată de zei. Tot de la mesopotamieni a fost preluată şi regula izolării bolnavilor, inclusiv a celor morţi, care reprezentau o sursă pentru transmiterea sufletului. 

egipteană

Istoria medicinei (III) – Medicina egipteană

Bogăţia Egiptului se datoreşte Nilului, dar şi creativităţii populaţiei care trăieşte aici. Egiptul este una dintre cele mai vechi ţări din lume, învăluită într­-un mister, care a stârnit în permanenţă un interes deosebit. Este o ţară recunoscută ca fiind izvorul civilizaţiilor clasice, de care suntem în oarecare măsură dependenţi şi astăzi. Egiptul a fost marea răspântie comercială, politică, spirituală, timp de aproape patru milenii înainte de Hristos.

sfera1

Aspectul diagnostic şi terapeutic al nanotehnologiilor medicinii informaţionale – cuantice

,,Medicina informaţională este un compartiment al medicinii în care diagnostica şi terapia se bazează pe studierea aspectului informaţional al nivelului biofizic de reglare a obiectului biologic. Acest domeniu include terapia cu microunde (UHF), terapia prin biorezonanţă, diagnosticul prin metoda R. Foll, testarea vegeto-rezonantă după V. Schimmel. După cum demonstrează cea mai mare parte din lucrările ştiinţifice şi practica medical de zi cu zi magneto-, foto-, laserterapia, câmpurile electromagnetice cu o vastă gamă de frecvenţe şi-au găsit o amplă aplicare în tratarea pacienţilor”, ne informează dr. Ion Sfera, specialist TRM.