Limba noastră-i o comoară

Ziua de 20 aprilie a deschis o nouă filă în istoria învăţământului românesc de la noi. La data amintită s-au întâlnit, pentru prima dată, educatorii şi învăţătorii de la grădiniţele şi şcolile cu limba de predare română din Banatul sârbesc, spre a asista la seminarul internaţional ,,Limba noastră-i o comoară”, organizat de şcoala Gimnazială Ghilad (România) în parteneriat cu Şcoala Generală ,,Mihail Sadoveanu” din Grebenaţ şi cu românii din Madrid (Spania).

S-au adoptat rapoartele şi planurile financiare ale Consiliului, “Libertăţii” şi I.C.R.V.

La sediul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina din Zrenianin, joi, 25 februarie curent, a avut loc şedinţa Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia. Pe ordinea de zi au figurat 8 puncte privind propunerea şi adoptarea rapoartelor şi planurilor financiare ale Consiliului Naţional Român, planului de achiziţie publică al C.N.M.R.S., raporturile de activitatea şi cele financiar ale C.P.E. “Libertatea” şi Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, al căror fondator este C.N.M.N.R.S., precum şi adoptarea hotărârilor Consiliului Executiv şi dezbaterea altor chestiuni la punctul „Diverse”.

Cum dispare identitatea națională (III)

Atunci când prevalează influența poporului majoritar, cursul convertirii etnici este simplu, se desfășoară sistematic, continu și fără mari piedici. În acest caz prima generație pierde conștiința și mândria națională, iar următoarea chiar și numele și limba maternă.