De la Nistru pân` la Tisa…

Într-adevăr nu există sat sârbesc cercetat de Erdelianovici (între anii 1922 şi 1928), în care el să nu fi întâlnit nume româneşti, care atestau, indirect, prezenţa – în trecut sau chiar după anul 1920 – a românilor în localităţile respective. Uneori, Erdelianovici însuşi, care nu poate fi nici măcar bănuit, nici acuzat de sentimente filo-române, recunoaşte această realitate. Iată câteva exemple în acest sens:

Proiect pentru promovarea dialogului cultural transfrontalier între România, Republica Moldova şi Serbia

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Chişinău, Republica Moldova, Universitatea din Novi Sad, Serbia şi Casa Corpului Didactic din Galaţi, respectiv din Constanţa, iniţiază proiectul „Promovarea valorilor cultural-identitare româneşti în Republica Moldova şi Serbia prin cursuri de formare/ perfecţionare şi schimburi de experienţa”.

Misteriosul Prinţ Negru al Ţării Româneşti

Misterul Prinţului Negru al Ţării Româneşti, începe odată cu descoperirea mormântului acestuia în anul 1920, în Biserica Domnească de la Curtea de Argeş. Atunci, a fost descoperit singurul mormânt rămas neprofanat, un mormânt princiar, ce avea să fie catalogat de către istorici că Mormântul 10, mormânt ce şi astăzi naşte vii controverse, în legătură cu cel imormantat acolo.

Copiii din Satu-Nou cultivă folclorul autentic din localitatea lor

Tinerii ,,boboci”, conduşi de coregrafii şi instructorii lor, exersează intens în ultimul timp, în vederea participării la Festivalul Copiilor care va avea loc săptămâna viitoare. În cursul lunilor aprilie şi mai, au avut prestaţii reuşite la trecerile în reviste orăşeneşti, comunale şi regionale.