bisericii

Rolul bisericii în dezvoltarea socială a comunităților

Dumnezeu, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, a creat toate din prisosința bunătății Sale, potrivit cu folosul celor pentru care o avea să o facă. El a cunoscut ce e omului de folos și cunoscând aceasta a purces cu multă grijă și măsură, făcând ceea ce îi dădea omului putința să locuiască, să trăiască și să viețuiască, deci privind la nevoile lui și la o bucurie pe măsura lui.

Vârșeț

Activitatea muzical-românească din Vârșeț în pericol

Orașul Vârșeț a fost dintotdeauna la răscrucea drumurilor comerciale care făceau legătura între centrele europene importante. Aceasta a făcut ca de-a lungul vremii, aici să poposească diverși oaspeți mai mult sau mai puțin așteptați. Colonizările masive în mai multe rânduri, fie ele planificate, fie spontane, au făcut ca orașul să devină un centru în care s-au împletit culturi, tradiții și religii diferite.

CHARTA MUNICIPIULUI VÂRȘEȚ, ACORDATĂ SCA ,,MIHAI EMINESCU” DIN COȘTEI

Conform tradiției, anul acesta, pe 29 mai, la festivitatea prilejuită de Ziua Oraşului au fost acordate recunoştințele publice pentru anul 2016. Printre premiați este și SCA ,,Mihai Eminescu” din Coștei, căreia i-a revenit prestigioasa Chartă a Municipiului Vârșeț pentru contribuții inestimabile la conservarea și promovarea creației culturale a minorității naționale române de pe aceste meleaguri.