S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (VIII)

Mar 30, 2020

albu-8.jpg

În cursul lunii septembrie 1967 Societatea și-a schimbat sediul și a trecut cu toate secțiile în clădirea din strada Sonja Marinković nr. 16. În ziua de 28 septembrie Comitetul de conducere a ținut ședința la noul sediu. S-a ridicat numaidecât problema reparărilor necesare a clădirii noului sediu. Întreg inventarul și toate instrumentele muzicale au fost trecute în încăpe­rile clădirii care a fost pusă la dispoziție Societății noastre de către Adunarea comunală.


Despre activitatea culturală bogată a S. C. “Petru Albu” s-au dat aprecieri și la a VIII-a Adunare generală a Comunității cultural-instructive, ținută în ziua de 18 noiembrie 1967. Cu prilejul acesta s-a constatat că Radio-televiziunea Belgrad a filmat programele cultural-artistice ale societăților culturale din Vârșeț, printre care și a S. C. “Petru Albu”, și că s-au dat 8 emisiuni reușite, Comunitatea cultural-instructivă a primit mai multe invitații din Serbia de a organiza turnee în unele orașe cu program ales pregătit de societățile culturale din Vârșeț.

Prof. Paraschiva Doban a aratat greutățile prin care a trecut Societatea de la înființare și până s-a pus pe picioare, creându-se bază de activitate și condiții tot mai avantajoase. Acum când ne-am creat condiții bune de muncă, din păcate activitatea secțiilor a stagnat. Aceeași constatate o face și Gheorghe Velici, adăugând în mod foarte concret, că înainte de mutare la sediul nou, în împrejurări nefavorabile, s-a muncit sistematic și repeti­țiile se făceau cu regularitate, în timp ce după trecerea în clădirea spațioasă, puțin se activează.

Un nou stimulent pentru intensificarea activității Societății, a cărei muncă a stagnat în anul 1967, a fost împlinirea a două decenii de activitate, în toamna anului 1968. A apărut ideea de aniversare a 20 de ani de activitate a Societății.

Programul jubileului nu s-a stabilit. Totuși, conducerea Societății și-a putut da seama de misiunea îndeplinită de Societatea românilor din Vârșeț în cursul celor două decenii de muncă pe tărâm cultural. Anume, este incontestabil meritul S. C. “Petru Albu” că într-un număr de sate din împrejurimile Vârșețului au fost înființate formații muzicale, teatre de amatori și echipe de dansuri populare, în urma spectacolelor susținute în aceste sate de secțiile S. C. “Petru Albu”. Influența Societății românilor din Vârșeț, care dispunea de cadre mai pregătite, a contribuit la o revigoare a vieții culturale în mai multe sate din Banatul de Sud. Mai ales formația muzicală a Societății a prilejuit un exemplu talentelor muzicale să înjghebeze orchestre populare. De asemenea și asupra înființării unor secții de dramă a influențat nu numai fostul Teatru popular român, ci și secția de dramă a S. C. “Petru Albu”, în care au fost încadrați și actori ai fostului Teatru român.

În luna septembrie 1968 au avut loc din nou pregătiri pentru sărbătorirea jubileului de 20 de ani de activitate a Societății. Atât data aniversării, cât și programul festivităților nu a fost stabilit definitiv. Doar s-a căzut de acord să se facă inaugurarea solemnă a noului Cămin al Societății, în care sec­țiile existente au condiții favorabile de desfășurare a activității. Adaptarea Căminului s-a efectuat cu mijloacele financiare dotade de Fondul pentru cultură al Adunării comunei și cu ajutorul acordat de către Consiliul comunal al Sindicatelor. Conducerea Societății a nădăjduit că va primi ajutor material și din partea Fondului pentru cultură al Voivodinei, având în vedere faptul că Societatea a îndeplinit condițiile prevăzute în concurs. Noul Cămin nu a putut să fie amenajat și aprovizionat cu mobilier și inventar nou din lipsa de mijloace financiare.

Planurile activității de viitor ale Societății sunt, dealtfel, foarte pretențioase și îndrăznețe. Anume, pe lângă secțiile existente, s-a prevăzut și înființarea unor noi secții, în care se vor încadra membri noi din rândurile tineretului. Apoi s-a insistat asupra formării unui grup de cadre didactice care va acorda ajutor în mod gratuit elevilor și studenților dornici să-și îmbogățească cunoștințele. S-a mai propus constituirea unei secții de dezbateri și consultații din domeniul literaturii și a unui Club al celor tineri, în cadrul căruia se vor dezbate probleme din viața social-culturală. Aceste secții vor ajuta membrilor la organizarea de șezători literare, prelegeri din domeniul creațiilor literar-științifice, lingvistice și de alte domenii.

Cu privire la festivitățile consacrate aniversării a două decenii de acti­vitate și existență, au fost și propuneri să fie invitată o formație cultural-artistică din R.S. România și câteva societăți afirmate ale naționalităților conlocuitoare. S-a mai prevăzut și organizarea unei expoziții, care să cuprindă realizările Societății pe tărâm cultural, documente, fotografii, tablouri ale pictorilor care au activat în cadrul secției de artă și altele.

Inițiativa de aniversare a jubileului de două decenii de existență și acti­vitate a S. C. “Petru Albu”, cu părere de rău, nu s-a realizat, cu toate că s-au întocmit planuri privitoare la desfășurarea jubileului de 20 de ani de existență a Societății. Conducerea Societății, fie că nu dispunea de energie suficientă, fie că nu era destul de perseverentă în traducerea horărârilor în viață.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine