S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (X)

May 13, 2020

albu10.jpg

Societatea culturală a românilor din Vârșeț a stabilit legături culturale cu Societatea culturală din Petrovac na Mlavi. În zilele de 22 și 23 mai 1971 s-a organizat un turneu în Petrovac na Mlavi și Ranovac, unde secțiile Societății au prezentat spectacole culturale reușite.


Vizita Societății de amatori din Petrovac na Mlavi comunei Vârșeț a fost realizată în 4 decembrie 1971, când Societatea amintită a prezentat un concert în localitatea Straja, întorcând în felul acesta vizita făcută de S. C. "Petru Albu" la finele lunii mai.

După vacanța de vară, activitatea secțiilor a fost reluată în toamna anului 1971. Conducerea secției de dramă i-a revenit lui Eftimie Ursulescu, fiindcă Nicolae Polverejean a plecat din Vârșeț. În sânul conducerii a predominat părerea să nu se înceapă cu montarea unei noi piese de teatru, ci să se reînoiască piesa deja jucată de secția de dramă. Orchestra va fi instruită de Gheorghe Velici, iar formația de folclor a fost încredințată lui Aurel Fara. S-a înfințat și secția de artă plastică, din care au făcut parte pictorii: Petru Marina, Alexandru Pascu, Ion Boțoc și Dimitrie Ardelean.

O parte din membrii S.C. "Petru Albu" ani de-a rândul și-au petrecut seara Revelionului cu orchestra Societății, organizându-se masă comună, apoi dans, jocuri românești, tombolă și veselie.

Comitetul de conducere al Societății culturale a românilor din Vârșeț a stabilit legături de colaborare culturală cu Căminul cultural din Scornicești. Președintele Nicolae Vinu a informat Președenției că este dorința Căminului cultural din Scornicești să stabilească o colaborare și cu localitatea Kumrovec. El a propus ca această colaborare să fie stabilită de către Comunitatea cultural-instructivă din Vârșeț, pentru ca în viitor cele două localități din cele două țări vecine și prietene să aibă contact cultural permanent.

La Cea de-a X-a Adunare a Comunității cultural - instructive din Vârșeț, ținută în ziua de 20 ianuarie 1972, s-a prezentat un referat care a subliniat și misiunea societăților culturale de amatori din orașul Vârșeț. În referat s-a amintit că în orașul Vârșeț au funcționat trei societăți culturale de amatori (Societatea "Sándor Petõfi" nu și-a reluat activitatea), care și-au avut un rol deosebit de important. Despre activitatea S.C. "Petru Albu" și a S.C. "Žarko Zrenjanin" s-a afirmat că ele nu au doar numai scopul să umple golul lăsat de instituțiile profesioniste în mediul nostru, prin urmare să desfășoare o activitate culturală pe plan secundar. Dimpotrivă, rolul lor este cu mult mai important. Însăși activitatea acestor societății a demonstrat în mai multe rânduri că despre rolul lor nu se poate vorbi ca despre o formă de manifestare culturală neadecvată, prin care, pasă-mi-te, un mediu își caută satisfacție ușoară.

S.C. "Petru Albu" și S.C. "Žarko Zrenjanin" de nenumărate ori au confirmat, prin activitatea lor, forme de explimare artistică pe bază neprofesionistă, dovedind în același timp că ele prezintă și locul unde se formează deprinderi culturale și educative a tineretului.

La cea de-a treia ședință a Președenției Comunității cultural - instructive, care a avut loc în 6 iunie 1972, au luat parte - afară de membri Președenției Ioan Dragodan și Bujor Maran - încă doi reprezentanții ai S.C. "Petru Albu", anume Gheorghe Velici și Panta Cebzan. Președenția a adoptat hotărârea ca la seminarul de coreografi care va avea loc la Leskovac în 22, 23, 24 iunie 1972, să participe din comuna noastră 6 persoane, dintre care doi reprezentanți ai S. C. "Petru Albu" - Aurel Fara și Gheorghe Velici. În zilele amintite, la Leskovac mai are loc și trecerea în revistă a creațiunii populare cu participarea celor mai bune formații de folclor (din comuna Vârșeț au participat formațiile de folclor din Srediștea Mare și din Coștei).

La ședința din 6 iulie 1972 Președenția Comunității de cultură a examinat cererea lui Gheorghe Velici (dealtfel singura cerere) pentru primirea la postul de specialist muzical pentru munca cu amatorii. S-a decis primirea lui Gh. Velici în raport de muncă începând din 1 iulie pînă la 31 decembrie 1972. S-a ales o Comisie însărcinată cu întocmirea programului de muncă a instructorului muzical ales prin concurs.

Criza de care a fost cuprinsă S.C. "Petru Albu" în cursul anului 1972 a putut observa limpede și din faptul că Adunarea generală nu s-a putut organiza la timp, adică la începutul anului, ci s-au făcut eforturi pentru organizarea ei și la finea lunei mai, când, la două ședințe, (din 25 mai și 31 mai 1972) s-au făcut pregătiri pentru Adunarea generală, care s-a fixat să se țină în ziua de 6 iunie. S-a mai hotărât ca Adunarea generală să fie urmată de un program cultural pregătit nu de secțiile Societății, ci de elevii Școlii elementare sub conducerea lui Panta Cebzan.

Adunarea ganerală a Societății s-a ținut în ziua de 3 iunie 1972. În calitate de oaspeți la Adunarea generală au luat parte Predrag Majstorović, membru în Comitetul comunal al L.C.V., Radojica Pavlov, președintele S.C. "Žarko Zrenjanin" și Victoria Tot, reprezentantă a S.C. "Sándor Petõfi". Oaspeții au fost salutați călduros de prof. Pavel Șămanț, iar Adunarea generală este prezidată de Ionel Conrad. Conducătorii de secții, respectiv responsabili pentru activitatea acestora au fost următorii:

Orchestra de coarde - Panta Cebzan Formația de folclor - Aurel Fara și Drăgălin Spăriosu Secția de dramă - Eftimie Ursulescu Secția de artă plastică - Petru Marina Secția literară - Ileana Bugariu Secția corală - Coriolan Bugariu Secția de conferențiari - Trăian Doban

Noul Comitet de conducere în frunte cu Ioan Dragodan se întrunește în ședința din 21 iunie 1972 și se angajează pentru pregătirea unui program cultural cu participarea orchestrei și a cântăreților soliști. Acest program urmează să fie prezentat la Vârșeț în ziua de 9 iulie, apoi în mod gratuit la Mesici și Srediștea Mică.

La festivitatea culesului de vii, în programul cultural din 30 septembrie 1972 a participat ca oaspete și ansamblul "Brâulețul" din Constanța cu un concert. La serbarea finală organizată pe stadionul orașului în ziua de 1 octombrie, cu participarea mai multor societăți cultural-artistice, a luat parte și S. C. "Petru Albu" cu orchestra și cântăreții soliști.

Comitetul de conducere a întreprins măsuri pentru repararea clădirii sediului Societății, pentru introducerea apei în clădire și achitarea gazului pentru încălzirea încăperilor.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine