S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIII)

Jul 21, 2020

albu13.jpg

Comitetul executiv s-a angajat în direcția adăptării clădirii sediului Societății. S-au făcut propuneri pentru amenajarea unei grădini de vară cu scenă, în curtea spațioasă a sediului. Aceasta se va putea realiza prin acțiuni de muncă voluntară și din ajutoarele care se pot obține de la întreprinderile din oraș.


În cursul lunii februarie 1975 s-au făcut pregătiri pentru participarea la Festivalul de muzică și folclor al Banatului de Sud. Președintele Societății, Ionel Conrad, a comunicat membrilor Comitetului de conducere, în ședința din 18 februarie, că S. C. "Petru Albu" trebuie să pregătească un program selectiv cu care se va prezenta în cadrul trecerii în revista comunală, ca apoi din acest program să se aleagă punctele cele mai reușite, cu care se va prezenta Societatea la Festivalul de muzică și folclor a societăților culturale din Banatul de Sud. Pentru pregătirea programului, care a fost prevăzut pentru ziua de 15 martie, au fost însărcinați Ion Berlovan și Petru Ciorba.

La ședința Comitetului de conducere din 26 iunie 1975 s-a format Comisia de licitație și de punere în vânzare a materialului de la clădirile demolate. Prin acțiunea de muncă benevolă a membrilor Societății au fost demolate clădirile anexe. Materialul a fost valorificat de către conducerea Societății, care a solicitat și părerea persoanelor care cunosc materia aceasta, aprobând vânzarea materialului prin licitație. În scopul acesta s-a format și o comisie, căreia i s-a încredințat vânzarea materialului.

Inițial s-a dat ideea pentru aranjarea unei grădini de vară în curte, după ce se va pune în vânzare materialul. La următoarea ședință, însă, fiind prezenți și Aurel Zăria și Moise Costici, s-a constat de către A. Zăria că vânzarea materialului cade în competența comunei. S-a cerut intervenția lui Zăria, șef al secției pentru agricultură de pe lângă Adunarea comunală, să se angajeze pentru ridicarea unei clădiri anexe menite păzitorului Căminului. Materialul a fost vândut, însă grădina de vară zămislită nu s-a amenajat.

Comitetul de conducere a aprobat cumpărarea stației de amplificare, despre care s-a discutat și în trecut că este necesară pentru trebuințele orchestrei, dar și a altor formațiuni. S-a aprobat suma de 10.000 din. noi pentru cumpărarea stației de amplificare, care la timp scurt a fost cumpărată de la Ionel Jurjovan, muzician al Postului de radio Novi Sad.

Fiind luna decembrie avantajoasă pentru organizarea spectacolelor culturale la sate, conducerea S. C. "Petru Albu" a propus ca în cursul acestei luni să se organizeze serbări culturale în următoarele sate: Srediștea Mică, Mesici și Sălcița.

Secția de dramă a participat la întâlnirea teatrelor de amatori a românilor la Alibunar. Timp de două luni de zile membrii secției au muncit pentru pregătirea piesei. În vederea obținerii unei calității cât mai bune, mai apreciabile, Comitetul de conducere a angajat cunoscutul regizor Ion Isaia de la Teatrul Național din Skoplje, care timp de o săptămână a ajutat actorilor amatori la montarea piesei. În primăvara anului 1976 orchestra și-a intensificat activitatea, deoarece a făcut pregătiri pentru participarea la Festivalul tradițiilor folclorice din Voivodina, precum și la Festivalul societăților culturale a românilor care va avea loc la Deliblata. În ziua de 12 aprilie 1976 Președenția Comunității cultural - instructive a propus la ordinea de zi hotărârea de transformare a Festivalului de cântece și jocuri din Banatul de Sud în Festivalul de tradiții folclorice din Voivodina. În calitate de membri ai Președenției au fost prezenți și Valeriu Nistor, Pavel șămanț și Bujor Măran - membrii în conducerea S. C. "Petru Albu".

În vara anului 1976 s-au făcut eforturi pentru înscrierea de noi membri în Societate și pentru încasarea cotizațiilor. S-a organizat și o acțiune de muncă, în ziua de 21 iunie, având ca scop amenajarea curții sediului.

Preocupările membrilor activi ai Societății și a Comitetului de condu­cere sunt orientate în direcția pregătirilor pentru participarea la Festivalul de muzică și folclor al românilor, care a avut loc la Deliblata, apoi a pregătirilor pentru turneul în România, la Scornicești. În vederea îmbu­nătățiri calității programului cu care se va participa la Deliblata, s-a impus angajarea de cadre din afară pentru completarea orchestrei.

Vizita la Scornicești s-a realizat după sărbătorirea culesului de vii din luna septembrie. Pentru acest turneu au fost asigurate mijloace financiare. S-a propus stabilirea legăturii cu Societatea culturală din Voivodinț și din Mărcovăț pentru a participa cu formația de folclor.

În ziua de 11 septembrie 1976, orchestra și formația de folclor a S. C. "Petru Albu" au fost invitate de a lua parte în fața primăriei, unde au avut loc manifestățile organizate în cinstea unui oaspete înalt din țara vecină și prietenă România.

Ansamblul Căminului cultural din Scornicești, a fost invitat prin Jiva Almăjan să participe la sărbătoarea culesului de vii, pe ziua de 24 septembrie, ca oaspete al Comitetului de organizare a sărbătorii culesului de vii. Cu acest prilej ansamblul din Scornicești, compus din 42 persoane, a vi­zitat și câteva localități cu populație românească din Banatul iugoslav.

În cadrul S. C. "Petru Albu" s-a organizat, în cinstea ansamblului din Scornicești, o recepție la sediul Societății. În festivitățile organizate cu prilejul sărbătoririi culesului de vii a luat parte orchestra și formația de folclor a S. C. "Petru Albu", atât la defilare pe străzile orașului, cât și la programul cultural executat pe stadionul din Vârșeț. Turneul în comuna Scornicești, prin care S. C. "Petru Albu" va întoarce vizita făcută de Căminul cultural din Scornicești orașului Vârșeț, se va organiza în zilele de 7 - 10 octombrie 1976, cu condiția dacă se vor face pregătiri necesare.

Comitetul de conducere al S. C. "Petru Albu", în ședința din 16 noiembrie 1976, a dezbătut problema turneului în România prevăzut pentru zilele de 18 - 22 noiembrie. Deoarece programul cultural nu s-a pregătit la un nivel corespunzător, vizita la Scornicești s-a amânat pentru luna decembrie. Jiva Almăjan a considerat că turneul trebuie realizat la începutul lui decembrie, până când se vor face repetiții serioase. Orchestra va fi completată cu persoane din Panciova, Straja și Grebenaț, în vedera obținerii unei calități artistice cu care orchestra aă se poată prezenta în străinătate. Împreună cu S. C. "Petru Albu" va lua parte la turneu și formația de dansuri din Voivodinț cu 28 persoane.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine