Autoritatea Națională pentru Cetățenie permite depunerea prin mandatar sau prin poștă a cererilor privind cetățenia română

Aug 16, 2020

cetatenie-romana1.jpg

Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România vine cu un anunț privind depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română, se arată într-un anunț al instituției.


Urmare a situației create de pandemia generată de virusul COVID-19 se va permite depunerea prin mandatar a cererilor privind cetățenia română formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991 la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, anunță rgnpress.ro, astfel:

Solicitarea de depunere prin mandatar a cererii privind cetățenia română întemeiată exclusiv pe prevederile art. 11 din Legea nr. 21/1991 se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul, sau se va trimite prin poștă și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie precum și de documente prin care se va face dovada îndeplinirii următoarelor condiții, în mod cumulativ:

  1. Decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință a petentului;
  2. Reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu / reședință a petentului să aibă activitatea suspendată. În absența unor astfel de documente este necesară o declarație pe propria răspundere a petentului, autentificată la notar, cu traducere legalizată, după caz, din care să rezulte imposibilitatea de depunere a cererii la misunea diplomatică / oficiul consular al României din țara de domiciliu / reședință, precum și decretarea stării de urgență în țara de domiciliu / reședință.

Răspunsul privind solicitarea de depunere prin mandatar va fi comunicat persoanei împuternicite la adresa menționată în solicitare, fiindu-i de asemenea precizate data și ora la care se va putea prezenta la sediul ANC pentru înregistrarea cererii de cetățenie în baza art. 11 din Legea nr. 21/1991. În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile solicitate, cererea depusă va fi respinsă.

Persoanele împuternicite cărora li s-au aprobat solicitările de depunere a cererilor pentru petenți vor fi invitate la sediul ANC exclusiv în zilele de marți sau joi, în intervalul orar 08.30-12.30. În lipsa aprobării prealabile scrise, precum și în situația prezentării la o altă dată decât cea comunicată de ANC, cererile de cetățenie nu vor putea fi înregistrate de către angajații Biroului înregistrare cereri privind cetățenia română.

Această măsură se referă exclusiv la solicitările prevăzute de art. 11 din legea 21/1991.

Anunțul a fost făcut și de către deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Parlamentul României.

Potrivit lui Constantin Codreanu, solicitarea de depunere prin mandatar a cererii privind cetățenia română, întemeiată exclusiv pe prevederile art. 11 din Legea nr. 21/1991, se va depune la registratura instituției în timpul programului de lucru cu publicul sau se va trimite prin poștă și va fi formulată individual de către persoana împuternicită, fiind însoțită de procura specială și autentică pentru depunerea cererii de cetățenie precum și de documente prin care se va face dovada că în țara de domiciliu/ reședință a petentului a fost decretată stare de urgență și că reprezentanța diplomatică a României din țara de domiciliu/reședință a petentului are activitatea suspendată.

„În absența unor astfel de documente este necesară o declarație pe propria răspundere a petentului, autentificată la notar, cu traducere legalizată, după caz, din care să rezulte imposibilitatea de depunere a cererii la misunea diplomatică/oficiul consular al României din țara de domiciliu/reședință, precum și decretarea stării de urgență în țara de domiciliu/reședință.

Răspunsul privind solicitarea de depunere prin mandatar va fi comunicat persoanei împuternicite la adresa menționată în solicitare fiindu-i de asemenea precizate data și ora la care se va putea prezenta la sediul ANC pentru înregistrarea cererii de cetățenie. În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile solicitate, cererea depusă va fi respinsă”, atenționează deputatul.

 

Articole similare selectate pentru tine

Românii Independenți din Serbia apelează pentru cetățenia română pe principiul etnic

Românii Independenți din Serbia (RIS) - Organizaţia de determinantă a mediului asociativ românesc, face apel la elita politică românească (Guvernul României) să adopte o nouă propunere legislativă pentru ca comunităţiile istorice româneşti să dobândească cetăţenia română la nivelul principiului etnic, astfei încât comunităţiile istorice româneşti să-şi poată conserva identitatea naţională.