Numărul, simbol cosmic

Sep 28, 2017

Numerology-cover-e1380809360341.jpg

Cel mai simplu obiect matematic este, fără îndoială, numărul.  Majoritatea culturilor lumii folosește sistemul zecimal (cu zece cifre, adică 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) pentru a exprima numere. Marea întrebare a fost și rămâne, fără un răspuns verificabil, de ce a fost ales acesta.


O ipoteză ar fi aceea că omul are zece degete și astfel s-a creat sistemul cu un ,,alfabet" format din zece ,,simboluri". Iată cum ar arăta primele numere scrise în diferite baze de numerație.

numere1a.jpg

Un exercițiu ar fi să ne imaginăm că avem, de exemplu, câte 3 degete la o mână (deci, în total 6), iar toate numerele din ,,viața noastră" ar fi exprimate în baza 6... Un alt sistem de numerație folosit este cel cu 16 cifre (hexazecimal) - utilizat de către memoria internă a calculatoarelor (se folosesc simbolurile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).

De ce arată astfel simbolurile folosite pentru cifrele din sistemul zecimal? Răspunsul este unul neașteptat:,,forma" simbolului conține exact atâtea unghiuri, ca și numărul pe care îl  reprezintă:

numere2a.jpg

Pitagora atribuia numerelor semnificații nebănuite:

1 înseamnă Divinitatea, Soarele, Bărbatul, temelia tuturor cifrelor;

2 ar fi, în opinia sa, echivalentul Diavolului, al Lunii și Femeii, întruchipând caracteristicile feminine;

3 ar simboliza Trinitatea, împăcarea contrariilor și pe zeul Jupiter;

4 reprezintă Materia și pe zeul Uranus;

5 - senzualitatea, sexualitatea, bărbăția și pe zeul Mercur;

6 - căsnicia, armonia și pe zeita Venus;

7 - nașterea, moartea, magia și pe zeul Neptun;

8 - lumea materială, dreptatea și pe zeul Saturn;

9 - spiritul și pe zeul Marte.

 

Biblia oferă, la rândul ei, cunoscătorilor o întreagă simbolistică a numerelor, cu o multitudine de semnificații:

1 înseamnă unicitatea lui Dumnezeu (Deuteronomul 6,4), dar și unitatea (loan 10,30; 17,21), inclusiv în căsătorie (Geneza 2,24; Matei 19,6).

2 apare în legătură cu mărturiile martorilor la judecată (Deuteronomul 17,6; 19,15; Matei 18, 16; loan 8, 17; A doua epistolă către corinteni 13, 1) și ca repetare pentru întărirea adevărului (Geneza 41,32; Matei 8,28; 9,27; 20,30).

3 indică zilele după care a Înviat Iisus (Marcu 8,31 ), dar și Sfânta Treime, prezentă în rugăciunile credincioșilor.

4 sunt evangheliile din Noul Testament, ca și misiunile lui Israel, nepotul lui Avraam: să mărturisească un singur Dumnezeu, să ilustreze altor neamuri binecuvântarea slujirii lui Dumnezeu, să primească și să păstreze Scripturile și să fie poporul din care se va naște Mesia.

6 arată imperfecțiunea și insuficiența, fiind simbolul oamenilor ridicați împotriva lui Dumnezeu și a poporului ales (Cartea a doua a lui Samuel 21 și 22).

7 echivalează cu perfecțiunea și înțelepciunea, fiindcă atâtea zile au fost necesare Creației. Tot 7 sunt păcatele, dar și tainele, și aceeași cifră apare legată de rugăciunea Tatăl Nostru, dar și de cuvintele lui Iisus pe Cruce.

8 semnifică un nou început, fiindcă opt au fost oamenii salvați pe Arcă (Întaia epistolă a apostolului Petru 3,20), în a opta zi se taie copilul împrejur (Leviticul 12,3) și tot în a opta zi după sângerarea lunară devine femeia căsătorită din nou curată (Leviticul 15). În plus, sărbătoarea evreiască Hanukka (menționată de loan 10,22) durează opt zile.

10 reprezintă poruncile, pedepsele (Exodul 7), leproșii (Luca 17), fecioarele (Matei 25), etc.

12 este numărul apostolilor, dar și al lunilor anului, fiind considerat simbolul echilibrului divin.

13 (apare din dereglarea lui 12) cifra considerată cu ghinion, fiindcă la Cina cea de Taină au existat 13 meseni ( cu tot cu Iisus ).

40 echivalează cu "mult, nenumărat", figurând ca număr de ani petrecuți în deșert după fuga din Egipt, dar și ca perioadă de pace (Judecătorii 3, 11 ;5,31 ;8,28). Moise a petrecut și el 40 de zile pe Muntele Sinai (Exodul, 34,28), Ilie a călătorit tot atâta vreme ca să-L întâlnească pe Dumnezeu la Horeb (Cartea întâi a împăraților 19,8), iar Iisus S-a arătat după 40 de zile de la Înviere (Faptele Apostolilor 1,3).

50 se referă la o noua epocă, acesta fiind anul jubileului evreiesc: la fiecare 50 de ani, se proclama eliberarea tuturor locuitorilor țării (Leviticul 25, 10). Tot 50 au fost zilele după care evreii fugiți din Egipt au primit Decalogul, înnoindu-și legatura cu Dumnezeu.

70 e cifra popoarelor, în tradiția ebraică (Geneza 10), și tot atâtea suflete au venit din Egipt (Geneza 46,27). Tot 70 erau membrii Sinedriului (plus conducătorii).

666 provine din repetarea de trei ori a lui 6, ceea ce întărește ideea că omul este cel care se ridică împotriva Domnului.

Prof. Mihai Lazarov

 

Articole similare selectate pentru tine

Problema numărului 7

Frumusețea matematicii constă în precizie. Matematica înseamnă „alb” sau „negru”, adevărat sau fals, A sau B, de cele mai multe ori. Dar, când rezolvarea necesită cunoștințe elementare privind ordinea operațiilor, o simplă problemă de algebră (precum problema numărului 7) poate fi foarte frustrantă.