S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (III)

Aug 22, 2019

Luceafarul-Ruma-1991-Placheta-de-aur-dirijor-Adrian-Iorga1.jpg

După o muncă sistematică, în timpul anului 1961, formațiile artistice ale Societății au început să prezinte spectacole prin localitățile cu populație românească. Orchestra, formația de dansuri populare, soliștii vocali și recitatorii au participat la spectacole în urmatoarele localități: Straja, Vlaicovăț, Doloave, Uzdin, Nicolinț, Sălcița, Iablanca, Barițe, Marghita și Locve. La Locve s-au dat două spestacole, deoarece sala nu a putut să primească pe toți spectatorii care au dorit să participe la programul frumos și bine organizat de către Societatea culturală a românilor din Vârșeț.


În sala Teatrului popular "Sterija" din Vârșeț s-a organizat un spectacol la care au participat peste 400 de persoane. Orchestra și formația de dansuri populare a participat și la toate aniversările și sărbătorile naționale, ca de ex. Întâmpinarea ștafetei, Ziua tinereții, Balul Strugurilor etc. Această participare a devenit practică și tradiție a S.C. "Petru Albu". Secția de dramă a pregatit comedia "O noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale, în regia lui Eftimie Ursulescu. Spectacolul s-a dat la Nicolinț, Râtișor, Vlaicovăț, Vladimirovaț (Petruvăsela), Locve, Coștei și Vârșeț. Cu această piesă s-a participat și la întrecerile de amatori din Alibunar. Trebuie subliniat și faptul că S.C. "Petru Albu" a dat tot sprijinul înființării Societății de limba română din Voivodina. Adunarea de constituire a acestei Societăți s-a ținut în 3 și 4 martie 1962 la Vârșeț în încăperile Societății culturale "Petru Albu". In colaborare cu S.L.R. nou înființată, ansamblul de teatru a organizat aniversarea a 110 ani de la nașterea și 50 de ani de la moartea marelui dramaturg român I.L.Caragiale, la care a pre­zentat trei schițe dramatizate ale acestui renumit scriitor. Tot la fel, drama colaborează și cu redacția română a Postului de radio Novi Sad, luând parte la unele emisiuni ale acestui post. În cursul anului 1962, grupul literar, sub conducerea lui Ion Bălan, a înregistrat rezultate frumoase. Menționăm șezătorile literale organizate la Vârșeț, Vlaicovăț, Locve și Uzdin. Grupul de arte plastice, condus de Ana Flora, a organizat în acest an expoziții ale pictorilor și sculptorilor de naționalitate română. Prima expoziție s-a organizat în ziua de 20 mai la Vârșeț, apoi la Uzdin, Seleuș, Alibunar și Torac (Begejci). Este necesar să amintim că la aceste expoziții au aparut pentru prima dată operele pictorițelor naive din Uzdin și de atunci a început afirmarea lor pe plan iugoslav, dar și mondial. La aceste expoziții publice apare și prima valorificare artistică a sincerității în expresia plastică a acestor pictorțe, care până atunci erau necunoscute. Corul a pregătit câteva piese corale de compozitorul Milan Vlain cu care s-a prezentat la spectacolul închinat Zilei internaționale a femeii. La acest spectacol care a avut loc în sala S.C. "Žarko Zrenjanin", au participat peste 100 de femei. În program au participat și orchestra și recitatorii. Activitate rodnică a Societății a avut un răsunet în toate localitățile cu populație românească, unde viața cultural-artistică eră într-o vădită decădere. În presa de atunci s-a constatat că activitatea amatorilor de teatru era inexistentă până atunci, iar "orchestrele sătești răsar ca ciupercile după ploaie" așa cum a fost scris în ziarul "Libertatea". Să amintim și bucuria și entuziasmul cu care au fost primite și întâmpinate formațiile Societății de către săteni. Ansamblul artistic de amatori al S.C. "Petru Albu" a fost într-un mod deosebit de impresionant așteptat la gară la Doloave. Intelectualii satului și țăranii în simplitatea lor impunătoare au venit cu căruțe frumos împodobite, iar pe fețele lor s-a putut observa o bucurie și trăire deosebită a acestui eveniment pentru ei, pentru satul lor, care până atunci era neglijat. În fața căminului cultural era un alt grup de intelectuali și de țărani, împreună cu fanfara, care prin acordurile ei a creat o adevărată atmosferă de sărbătoare. Strângeri de mână, îmbrățișari, învitații la masă la casele lor au impresionat adânc pe membri ansamblului, care în clipele acelea au uitat de toate greutățile condițiilor în care li s-a desfășurat munca. Fiind impresionați adânc, această vizită a rămas pentru fiecare membru o amintire neuitată și nerepetată. În urma acestor succese remarcabile, se ține Adunarea generală a Societății, în ziua de 26 mai 1962, la care a fost expus raportul de activitate, menționându-se și unele neajunsuri din trecut. S-a ales un Comitet de conducere format din: prof. Gligor Popi, președinte, prof. Trăian Doban, vicepreședinte, prof. Ioan Buza, secretar, Andrei Trifon, casier, Ioan Crișan, Livia Polverejan, Ioan Pavlov, Trăian Turică, Aurelia Jebelan, Avram Panciovan, Gheorghe Lința, Doina Turcoane, membri. Deoarece activitatea Societății a luat o amploare mare, a apărut necesitatea angajării unei persoane plătite în funcție de secretar tehnic, care va avea sarcina să poarte corespondența Societății, să se îngrijească de inventar, să organizeze spectacole și să întrețină contactul cu societățile culturale și cu persoanele competente din localitățile rurale cu populație românească. Comitetul de conducere a decis să-l angajeze pe Păun Bereș în funcție de secretar tehnic. În anul 1962 a apărut încă o problemă care a trebuit să fie rezolvată. Anume, unele persoane din domeniul culturii din Vârșeț au luat măsuri de fuzionare a societăților culturale din Vârșeț "Petru Albu", "Žarko Zrenjanin" și "Sándor Petõfi" într-o societate comuna cu o conducere centralizată. În urma discuțiilor care au avut loc în cadrul Comunității cultu­rale comunale și cercuale, nu s-a adoptat aceasta propunere, deoarece nu era în conconrdanță cu Statutul S.C. "Petru Albu". Comitetul de conducere a ajuns la concluzia că acest act nu ar aduce la o îmbunătățire a activității societăților culturale, ci, dimpotrivă, s-ar pierde fizionomia și specificul național al fiecărei societăți. In urma discuțiilor și a aprecierilor aduse în forurile cercuale și provinciale, acțiunea de fuzionare nu fost fost realizată.

Foto: S.C.A. ”Luceafarul” la Ruma în 1991 a obținut Placheta de aur, dirijor Adrian Iorga

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

Ziua Culturii Naționale ”Dor de Eminescu” la Vârșeț

La ”Casa Butoarcă” din Vârşeț, respectiv la sediul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia și al Societății de Limba Română din Voivodina, a fost marcată Ziua Culturii Naționale, respectiv ziua de naştere a marelui poet român Mihai Eminescu.

Zborul lui Aurel Vlaicu la Vârșeț

Aurel Vlaicu, pionier al aviației mondiale, acela care s-a încumentat să zboare deasupra Bucureștiului, deasupra Vienei, în vara anului 1912 a zburat și peste Vârșeț.

Vârșețul pe timpul moscheilor și semilunei

Este mai puțin cunoscut faptul că un număr mare de vârșețeni erau de credință musulmană și că în oraș existau cel puțin două moschei, dintre care una era din piatră. Primii germani care s-au stabilit în Vârșeț după eliberarea de sub turci - nu aveau lăcașurile lor ci foloseau moscheea adaptată nevoilor lor.