S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (V)

Mar 19, 2020

luceafarul5.jpg

Adunarea generală s-a ținut pe data de 28 martie 1964 înregistrând succese remarcapile pe care Societatea le-a obținut în anul precendent. În urma expunerii raportului președintelui, în discuții s-au sublinat succesele, precum și nerealizările.


În această perioadă orchestra a numărat 23 de membri activi și a pregătit piese muzicale românești, sârbești și maghiare cu soliști vocali și a întreprins o acțiune sistematică și calitativă de pregătire a unui program pentru participarea la Festivalul provincial voivodinean de la Ruma. Sub conducerea lui Gheorghe Velici, orchestra și a intensificat activitatea și repetițiile și ca rezultat atinge un nivel înalt de interpretare. La Festival a fost aplaudată frenetic din partea publicului auditor prezent la Festivalul de la Ruma, din luna mai 1964. Înainte de această participarea la Festival s-a prezentat un concert foarte reușit la Vârșeț, în sala Teatrului Popular "Sterija". Conducerea secției de teatru a fost încredințată lui Iulian Rista încadrând noi membri. Se pregătește piesa "Sosesc deseară" de T. Mușatescu.

Formațiile artistice și de cultură ale Societății culturale au dat spectacole reușite prin satele noastre și în această perioadă, însă din raportul președintelui nu s-a putut constata în care localități au poposit, fapt care a fost remarcat și la Adunarea anuală. Se poate constata că formația de folclor a participat la Festivalul de la Uzdin. Secția de dramă, însă, nu a prezentat în această perioadă nici un spectacol, fiind într-o fază de consolidare, deoarece s-au încadrat din nou cadre tinere și fără experiență.

Comitetul și membrii Societății s-au angajat pentru așteptarea Ansamblului folcloric al Sindicatelor din R. S. România, care a dat două spectacole foarte reușite la Vârșeț, în 30 și 31 martie 1965. Orchestra, grupul de cântăreți și formația de dansatori au participat la Festivalul muzical al Banatului de Sud din Vârșeț, apoi a prezentat spectacole la Omolița, Doloave și Satu Nou.

În această perioadă formația de teatru s-a consolidat și s-a pregătit piesa “Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian. După o premieră foarte reușită, ținută la Vârșeț la 26 martie 1965, drama a participat la trecerea în revistă a secțiilor de dramă la Vârșeț. Mai târziu a participat și la Festivalul Regional de la Kula. Succesele formației de teatru au fost apreciate de spectatorii din Vârșeț, de spectatorii de pe sate, precum și de specialiști. Un succes remarcabil au avut actorii: Iulian Rista, Aurelia Imbroane din Coștei, Emil Filip și Viorica Bojin. Despre succesele acestei piese de teatru a scris și ziarul “Dnevnik”.

Una din cele mai mari realizări ale formației muzicale a Societății culturale a fost stabilirea relațiilor de colaborare cu S. C: “Kosta Abrašević” din Leskovac. Colaborarea s-a făcut prin Comunitatea comunală culturală și în acest sens s-a organizat la Leskovac și într-o localitate apropiată două spectacole de muzică și dansuri populare românești. Aceste spectacole au fost prezentate în 18 aprilie 1965 în fața unui public numeros, în sala Căminului militar din Leskovac. Programul a fost calitativ și publicul a fost impresionat de conținutul acestuia.

Membrii Societății au fost primiți cu multă căldură și cordialitate din partea membrilor Societății culturale din Leskovac, precum și din partea persoanelor oficiale.

Trebuie să evidențiem în această etapă de activitate amplă a Societății munca neprecupețită și cu abnegație a membrului Ion Crișan, care a fost mereu la toate repetițiile formațiilor artistice ale Societății, iar la spectacole a purtat grija de disciplină, de rechizite și instrumentele muzicale și de buna reușită a programului artistic. S-a bucurat de un respect și a avut autoritate la toți membri activi ai Societății. Succesele remarcabile ale Societății se datorează și angajamentului cadrelor didactice din Vârșeț, în special profesorilor școlilor medii din loc, adică a Școlii Normale și Liceului care au dat o contribuție însemnată activităților artistice și culturale, fie ca membrii activi, fondatori sau ca membri în organismele de conducere ale Societății.

Un sprijin moral a avut Societatea și din partea publicațiilor în limba română, dar și a presei voivodinene. Deosebit de valoroase sunt articolele publicate în revista "Lumina" și în săptămânalul "Libertatea" publicații care au înregistrat sistematic și cu mult interes întreaga activitate a Societății culturale “Petru Albu”.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XV)

Analizând activitatea Societății în cursul anului 1977, putem conchide că Societatea culturală a românilor din Vârșeț a obținut, fără îndoială, rezultate evidente.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.