S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Jul 31, 2020

albu14.jpg

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.


În România au plecat 49 persoane, membrii orchestrei, soliștii și formația de folclor din Voivodinț. A mai luat parte la turneu și Trandafir Jurjovan, șeful secției de muzică populară a Postului de radio Novi Sad.

Ansamblul a dat mai întâi un program cultural în municipiul Reșița, în ziua de 1 decembrie 1976, la care au luat parte peste 1000 de spectatori. S-a apreciat că programul a fost reușit, cu toate că disciplina nu era întocmai la înălțime. Factorii culturali și politici din Reșița au organizat o primire așa cum se cuvine oaspeților din țara vecină și prietenă.

După o călătorie lungă cu autobuzul, ansamblul cultural - artistic a sosit cu întârziere la Scornicești. În seara zilei de 2 decembrie s-a prezentat un program cultural în satul Balș, la care a participat un număr de peste 600 persoane. Apoi au urmat două reprezentații culturale în localitatea Caracal.

În ultima zi a turneului - duminecă - ansamblul din Vârșeț a prezentat spectacolul cultural - artistic în Căminul cultural din Scornicești, culegând aplauze sincere. Primirea a fost de asemenea la înălțime din partea organelor oficiale, politice și culturale. La fel și conducerea căminelor culturale și a societăților culturale a manifestat prietenie frățească față de ansamblul cultural din Vârșeț. Aceasta s-a manifestat și prin donarea Societății noastre a unui bas, a costumelor de folclor, a sumei de cinci mii lei, precum și a multor cărți de beletristică pentru biblioteca S. C. "Petru Albu".

În ceea ce privește organizarea Revelionului, Comitetul de conducere nu și-a asumat asupra sa angajamentul, dar totuși a oferit posibilitate acelor membri care doresc să aștepte Anul Nou la sediul Societății, să formeze o Comisie în regie proprie și să facă pregătiri pentru Revelion.

Comitetul de conducere al S. C. "Petru Albu" a depus eforturi pentru activitatea cât mai intensă a secțiilor existente și pentru organizarea unor forme noi de muncă, care ar încadra un număr mai mare de membri. Astfel s-a luat inițiativa pentru reînființarea corului mixt, care va atrage în sânul Societății persoane din rândurile populației românești din Vârșeț, care au aptitudini pentru cântecul vocal.

În ziua de 18 februarie 1977 corul mixt al S. C. "Petru Albu" este reînființat și își începe activitatea cu 72 de coriști. Imediat au început repetițiile de pregătire a cântecelor selectate de Gh. Nicolaieviciu și Gh. Velici.

La ședința din 27 ianuarie 1977 Comitetul îl alege ca delegat al Societății la Adunarea generală a Comunității de cultură din Vârșeț pe se­cretarul tehnic - administrativ, Panta Cebzan. Dirijorul orchestrei, Gh. Velici, a propus să se imprime de către Televiziunea din Novi Sad o emisiune de cântece executată de orchestră. Pentru acest scop s-a hotărât să se solicite un ajutor pentru completarea orchestrei cu elemente din Straja și Satu-Nou. În cursul lunilor februarie - martie 1977 corul mixt reînființat face repetiții și se pregătește pentru a participa la diferite manifestări culturale.

Ținem să menționăm că preocupările conducerii Societății nu s-au li­mitat doar la organizarea de spectacole cultural - artistice, ci erau orientate și în alte domenii de activitate. În cadrul S. C. "Petru Albu" s-au organizat șezători literare la care au participat membri Societății, fie în calitate de autori, fie ca auditori. Astfel, în a doua jumătate a lunii mai 1977, s-a organizat o șezătoare literară, pentru care s-a manifestat un mare interes, sala festivă a sediului fiind arhiplină de membri ai Societății și elevi ai școlilor medii. Această manifestare literară a fost inițiată și organizată de Comuna literară din Vârșeț, cu care Societatea noastră a menționat de asemenea legături de colaborare.

La Festivalul de muzică și folclor al societăților culturale a românilor din Voivodina, care s-a ținut la Uzdin ( august 1977 ) a participat și corul mixt al S. C. "Petru Albu" cu 5 cântece (Lugojana de I. Vidu, Sârba în căruță de G. Danga, Cântecul "Druže Tito", și cântecele patriotice - "Steg Partije" și "Jugoslavijo"). Comitetul de conducere mai avea și alte preocupări care erau legate de amenajarea sediului. Anume, a format o Comisie pentru vânzarea materialului de construcție care a rămas nefolosit în urma dărâmării clădirii auxiliare. Cu banii ce se vor încasa prin vânzarea materialului se va repara fațada, pentru a-i da un aspect corespunzător unui Cămin cultural.

La sfârșitul lunii august, Comitetul de conducere a decis să se convoace Adunarea generală pe ziua de 19 septembrie 1977, la care se va alege noua conducere a Societății. S-a discutat și problema cadrelor, respectiv a persoanelor care în viitor vor conduce activitatea Societății. Adunarea generală nu s-a ținut, însă, la termenul prevăzut, ci s-a amânat până la 15 decembrie.

Cu mare regret constatăm că nu s-au păstrat procesele verbale, atât de la Adunarea generală din 15 decembrie 1977, cât și procesele verbale de la ședințele ținute de noul Comitet de conducere în noua sa componență. Totuși, ne vom strădui să reconstuim momentele mai semnificative din activitatea Societății din toamna anului 1977 și până-n toamna anului 1980, când se va marca jubileul de 30 de ani de activitate a Societății noastre. O activitate mai intensă în toamna anului 1977 o desfășoară secția corală, care a încadrat un număr de 72 de membri. Celelalte secții au înre­gistrat de asemenea rezultate remarcabile.

La Adunarea generală din 15 decembrie 1977 a fost adoptat Regulamentul S. C. "Petru Albu". Conform acestui Regulament cel mai înalt organ este Adunarea Societății. Adunarea alege Președenția și Comitetul executiv, care este responsabil Președenției. Pentru munca sa Președenția este responsabilă Adunării Societății. Comitetul executiv îl alcătuiește președintele, vicepreședintele, casierul și conducătorii de secții.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XV)

Analizând activitatea Societății în cursul anului 1977, putem conchide că Societatea culturală a românilor din Vârșeț a obținut, fără îndoială, rezultate evidente.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (VI)

La I Festival de muzică și folclor al societăților cultural-artistice de amatori, care a avut loc la Vârșeț în zilele de 2 și 3 martie 1963, a participat și societatea culturală a românilor din Vârșeț. Orchestra S. C. “Petru Albu”, sub conducerea lui Gheorghe Velici, a executat o suită de cântece și jocuri populare românești, iar formația de folclor s-a prezentat cu o suită de jocuri românești din Banat.