S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XV)

Aug 16, 2020

albu15.jpg

Analizând activitatea Societății în cursul anului 1977, putem conchide că Societatea culturală a românilor din Vârșeț a obținut, fără îndoială, rezultate evidente.


Desigur că cea mai importantă realizare a fost reînființarea corului mixt sub conducerea lui Gheorghe Velici, cu sprijinul neprecupețit a lui Gheorghe Nicolaieviciu, merituos pentru înjghebarea și instruirea corului, dar și pentru disciplina în muncă, frecventarea coriștilor la repetiții și continuitatea corului.

La începutul anului 1978 în cadrul S. C. "Petru Albu" din nou s-a ridicat problema înființării teatrului român care să funcționeze pe lângă Societatea culturală a românilor din Vârșeț. La Adunarea Comunității cultural - instructive, care a avut loc în ziua de 30 martie 1978, reprezentanții S. C. "Petru Albu" au cerut rezolvarea problemei teatrului român. Această problemă s-a abordat în legătură cu Zilele de teatru ale românilor din Voivodina, afirmându-se că teatrele de amatori participante la Zilele de teatru dispun de mijloace atât de modeste, încât acestea nu ajung să acopere nici cheltuielile pentru munca regizorului.

Societatea culturală a românilor din Vârșeț a participat și în cursul acestui an la toate manifestările cultural - artistice, la trecerea în revistă comunală, apoi la cea zonală din Panciova și în finală cu corul la Festivalul de la Ruma, obținând aici medalia de argint. De asemenea Societatea s-a prezentat și la Festivalul de muzică și folclor al românilor din Voivodina, care a avut loc la Ovcea în ziua de 2 septembrie 1978. La acest Festival Societatea noastră a participat cu 62 de membri activi.

La sediul Societății s-a organizat, în ziua de 18 decembrie, o șezătoare literară, la care și-au citit din creațile lor literare poeții români din Voivodina Petru Cârdu, Olimpiu Baloș și Felicia Marina - Munteanu. Au participat circa 200 membri ai Societății și elevi români. Televiziunea din Belgrad a filmat un serial sub denumirea "Atunci când eroul se pregătește de luptă", cu participarea societățiilor cultural - artistice din comuna Vârșeț, printre care și S. C. "Petru Albu". Președenția Comunității cultural - instructive a examinat încă în ședința sa din 12 decembrie 1978 problema organizării unui seminar pentru coreografi în limba română, care să aibă loc la Vârșeț între 20 ianuarie și 4 februarie 1979. Pentru acest seminar se va angaja cunoscutul coreograf din Reșița Afilion Lațcu. După cum s-a și proiectat, seminarul pentru coreografii români de pe teritoriul Banatului de Sud s-a ținut la sediul S. C. "Petru Albu".

În anul 1978 și-a început activitatea o nouă secție - grupa de balet. Coreografa grupei de balet modern a fost Olivia Doroševski, fosta balerină a ansamblului "Frula" din Belgrad. Grupa de balet modern a S. C. "Petru Albu" va lua parte la mai multe manifestări muzicale și scenice din Vârșeț. În primele luni ale anului 1979 secțiile Societății culturale a românilor din Vârșeț fac pregătiri pentru participarea la diverse manifestări culturale, care s-au organizat în primăvara acestui an.

Secțiile S. C. "Petru Albu" s-au pregătit serios și pentru participarea la Festivalul de muzică și folclor al românilor din Voivodina, care a avut loc în zilele de 12 și 13 mai la Doloave. Societatea noastră a luat parte la Festival cu 45 de membri, participând și corul mixt sub conducerea lui Gheorghe Velici. Pentru organizarea acestui Festival s-a angajat în mod aparte dirijorul Gh. Velici, care a îndeplinit și funcția de președinte al Comitetului Festivalului.

La două zile după terminarea Festivalului de muzică și folclor, adică în ziua de 15 mai 1979, a încetat subit din viață Gheorghe Velici, unul dintre cei mai activi membri ai S. C. "Petru Albu". Cu moartea instructorului și dirijorului orchestrei și a corului mixt, activitatea Societății a fost un oarecare timp întreruptă și nici nu putea să se organizeze jubileul de 30 de ani de activitate a Societății, care, din cauza aceasta, sșa amânat pentru toamna anului 1980. Membri corului mixt și prietenii ai dirijorului Velici au luat parte și la înmormântarea unuia dintre cei mai activi membri, care a muncit în cadrul Societății fără întrerupere până în ultima zi a vieții. Înmormântarea a avut loc în ziua de 17 mai în satul natal Uzdin.

Din cauza pierderii dirijorului, S. C. "Petru Albu" nu va participa nici la Cel de-al IV - lea Festival al tradițiilor folclorice din Voivodina, care a avut loc la Vârșeț în zilele de 22 și 23 septembrie. Dintre secțiile Societății a participat, după moartea lui Gheorghe Velici, la unele spectacole culturale, doar orchestra și soliștii vocali. În toamna anului 1979 orchestra Societății culturale a românilor din Vârșeț și cântăreții vocali au participat la unele spectacole comune organizate de societățile cultural - artistice amatoare din Vârșeț. În ziua de 14 octombrie a avut loc un spectacol cultural organizat în grădina de vară a Centrului cultural din Vârșeț pentru participanții Celei de-a VIII-a reuniuni a organizației de cercetași din Voivodina. În cadrul programului au participat societățile culturale din oraș: "Petru Albu", "Žarko Zrenjanin", "Gradjevinac" și "Sándor Petõfi". Spectacolul a fost urmărit de 600 membri ai organizației de cercetași din Voivodina.

Ultima manifestare culturală din anul 1979, la care a participat Societatea culturală a românilor din Vârșeț a fost spectacolul cultural din Biserica Albă, organizat în ziua de 15 decembrie, cu participarea societăților culturale din Vârșeț "Petru Albu" și "Žarko Zrenjanin".

La consfătuirea membrilor Comisiei, ținută la începutul anului 1980, s-a decis ca perioada de înființare a S. C. "Petru Albu" și până în anul 1965 să fie elaborată de către Paraschiva Doban și Trăian Doban, iar perioada din 1965 până în anul 1980 să fie redactată de Gligor Popi și Panta Cebzan. Petru Cârdu s-a angajat să procure material din publicațiile în limba română, care se referă la activitatea Societății, precum și asigurarea fotografiilor care vor fi publicate în monografie.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (VI)

La I Festival de muzică și folclor al societăților cultural-artistice de amatori, care a avut loc la Vârșeț în zilele de 2 și 3 martie 1963, a participat și societatea culturală a românilor din Vârșeț. Orchestra S. C. “Petru Albu”, sub conducerea lui Gheorghe Velici, a executat o suită de cântece și jocuri populare românești, iar formația de folclor s-a prezentat cu o suită de jocuri românești din Banat.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (V)

Adunarea generală s-a ținut pe data de 28 martie 1964 înregistrând succese remarcapile pe care Societatea le-a obținut în anul precendent. În urma expunerii raportului președintelui, în discuții s-au sublinat succesele, precum și nerealizările.