S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (VI)

Mar 23, 2020

albu.jpg

La I Festival de muzică și folclor al societăților cultural-artistice de amatori, care a avut loc la Vârșeț în zilele de 2 și 3 martie 1963, a participat și societatea culturală a românilor din Vârșeț. Orchestra S. C. “Petru Albu”, sub conducerea lui Gheorghe Velici, a executat o suită de cântece și jocuri populare românești, iar formația de folclor s-a prezentat cu o suită de jocuri românești din Banat.


De asemenea au luat parte și soliștii vocali: Ionel Lăpădat, Mircea Rașa, Eftimie Ursulescu și George Crăciun, iar în calitate de soliști instrumentiști au participat următorii membri ai orchestrei: Vasile Brăilă – la violină, Ion Matei – violină, Nicolae Vinu – la taragot și Gheorghe Velici – la violină. La acest Festival ocupă locul I în calitate de solist instrumentist Gheorghe Velici, dirijorul orchestrei. Comunitatea cultural-instructivă s-a străduit să creeze o bază sănătoasă pentru activitatea societăților culturale din oraș. S. C. “Petru Albu” și S. C. "Sándor Petõfi" își au și pe mai departe sediul în aceeași clădire a Căminului meseriașilor, folosind acest Cămin, care a devenit neîncăpător pentru o activitate tot mai variată și mai fecundă. La ședința Președinției din 5 noimebrie 1963, ținută cu participarea președinților societăților culturale din oraș, la ordinea de zi erau pregătirile programului cultural pentru 29 noiembrie – Ziua Republicii. S-a stabilit că S. C. “Petru Albu” să prezinte spectacole culturale în următoarele localități cu populație românească: Voivodinț, Jamul Mic, Vlaicovăț, Sălcița și o serbare culturală în orașul Vârșeț. Din partea S. C. “Petru Albu” în componența Președinției Comunității cultural-instructive, în anul 1963, în calitate de membru prof. Gligor Popi, președintele societății. Luându-se în dezbatere problemele activității Comunității cultural-instructive și activitatea societăților culturale din comuna Vârșeț, prof. Traian Doban, membru activ al conducerii S. C. “Petru Albu”, a constatat că instituțiile culturale din oraș nu au un conținut de muncă bine determinat. Dealtfel, raportul Comunității cultural-instructive față de societățile culturale, inclusiv și față de S. C. “Petru Albu”, a fost corect și nemijlocit. Comunitatea a organizat diverse manifestări culturale, festivaluri, care au influențat pozitiv asupra activității societăților cultural-artistice de amatori. S-au organizat programe comune cu participarea tuturor societăților culturale din oraș. În munca de afirmare culturală S. C. “Petru Albu” întâmpină o serie de greutăți. În cursul anului 1965 se simte lipsa de cadre calificate pentru instruirea secțiilor existente, apoi generația de elevi care a absolvit în iunie școlile medii din Vârșeț (elevii de la secțiile cu limba de predare română de la Școala Normală și liceu au fost în bună parte membrii ai societății noastre) nu mai puteau să se încadreze în activitățile de artă și cultură amatoricească, deoarece au părăsit Vârșețul și au plecat la studii. La jumătatea lui noiembrie S. C: “Petru Albu” a organizat o serbare culturală la Deliblata. S-a putut constata o primire foarte frumoasă din partea sătenilor. În mod deosebit publicul a fost însuflețit de orchestra de coarde și formația de folclor. Aceste aprecieri pozitive au fost date și de către Comitetul de conducere în ședința din 26 noiembrie 1965 în Vârșeț. În ședința din 30 martie 1966 președintele Societății, prof. Gligor Popi, a propus aniversarea activității de 30 de ani a lui Nicolae Polverejan pe tărâmul artei dramatice. Despre modul de organizare al acestui jubileu de­di­cat lui N. Polverejan s-a discutat și în ședința Comitetului de conducere din 18 aprilie și 27 mai 1966. S-au făcut și adrese către organele provinciale pentru aprobarea mijloacelor financiare necesare pentru jubileu și pentru desfășurarea activităților cultural-artistice amatoricești. Prof. Ion Matei a pregătit "ªezătoarea" de Brediceanu, cu care s-a prezentat publicului din Straja și Srediștea Mică. Pentru jubileul consacrat lui N. Polverejan, cu ocazia a trei decenii de activitate cultural-artistică, s-au făcut pregătiri serioase. Au fost invitați oaspeți din Novi Sad, Panciova, Zrenjanin, apoi reprezentanții Teatrului popular “Sterija” din Vârșeț, ai Comitetului comunal a L. C., a Consiliului comunal, reprezentanți ai societăților culturale “Žarko Zrenjanin” și "Sándor Petõfi". S-a stabilit ca programul jubileului să se desfășoare în sala Teatrului “Sterija”, iar prop. Iulian Rista Bugariu a fost însărcinat să pregătească un referat în care să prezinte activitatea teatrală a lui N. Polverejan. După program s-a organizat o recepție cu participarea a 150 de persoane. Comitetul de conducere a decis să se acorde lui N. Polverejan un aparat de fotografiat. La jubileul dedicat lui N. Polverejan, organizat în iunie 1966, a luat parte orchestra și formația de folclor din Torac (Begheiți), localitate în care N. Polverejan a petrecut o bună parte din viața sa. Jubileul a mai fost și un prilej de colaborare pe tărâm cultural dintre S. C. “Petru Albu” și societățile culturale din Torac și Coștei. Anume, în cadrul jubileului consacrat lui N. Polverejan a mai fost sărbătorită și acti­vitatea teatrală a lui Chiriță Păuța “Neica” din Coștei, un mare iubitor al teatrului, care a dat o contribuție însemnată mișcării teatrale din Coștei și împrejurimi. S-a făcut observația că într-o măsură mai mare s-a evidențiat activitatea lui N. Polverejan și personalitatea acestuia, sub aspectul acti­vității în domeniul artei teatrale, decât a figurii lui Chiriță Păuța.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XV)

Analizând activitatea Societății în cursul anului 1977, putem conchide că Societatea culturală a românilor din Vârșeț a obținut, fără îndoială, rezultate evidente.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.