S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XII)

Jul 14, 2020

albu12.jpg

În primăvara anului 1974 Societatea culturală a românilor din Vârșeț face pregătiri pentru participarea la Festivalul de cântece și jocuri a societăților culturale din Banatul de Sud. Ședința Comitetului de conducere din 14 aprilie 1974 a fost consacrată, în primul rând, pregătirilor pentru acest Festival.Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț.


Ansamblul orchestrei s-a aprovizionat cu instrumente noi, pregătindu-se pentru apariția la Cel de-al XII - lea Festival de cântece și jocuri populare a societăților culturale din Banatul de Sud. S. C. "Petru Albu" a participat la acest Festival și spre bucuria tuturor membrilor săi, orchestra Societății noastre a ieșit învingătoare, ocupând locul I la Festival. Juriul de specialitate a apreciat munca și nivelul înalt atins de orchestra S.C. "Petru Albu".

În urma acestui succes evident, Comitetul de conducere a pus la ordinea de zi, în ședința din 20 mai 1974, participarea Societății la Festivalul de muzică și folclor a românilor, care va avea loc la Satu Nou. Membri Comitetului de conducere s-au angajat pentru încadrarea tineretului român din întreprinderi și instituții, fiecare dintre membri prezenți asumându-și sarcina să vorbească cu tineretul aflat în câmpul muncii într-o anumită întreprindere sau instituție din oraș (de ex. Pavel Șămanț - la fabrica de ciocolată; E. Ursulescu - la primărie; I. Berlovan - la întreprinderea " Zlata " etc.).

Cu privirea la aniversarea a trei decenii de la eliberarea comunei noastre, S.C. " Petru Albu " a marcat acest eveniment prin organizarea de spectacole culturale. Astfel, orchestra a evoluat în zilele de 20, 22 și 23 septembrie ( la sărbătoarea culesului de vii ), apoi în zilele de 1 și 3 octombrie și la emisiunea "Satul vesel". Se vor organiza și serbări culturale la Srediștea Mică și la Iablanca, unde vor participa cu un recital și elevii de la liceu.

Aflându-ne în preajma jubileului întemeierii Societății, sa mai propus depunerea unei cununi de flori pe mormântul lui Petru Albu, a cărui nume poartă Societatea, apoi să se înmâneze un cadou mamei sale, care mai trăiește la Doloave. Cu prilejul acesta s-a hotărât să se pregătească un recital închinat luptătorului român Petru Albu. Secției de artă i s-a sugerat să organizeze o expoziție de artă și pictură. Toate aceste inițiative au fost luate în ședința Comitetului din 29 octombrie.

Ultimele pregătiri pentru Adunarea generală s-au efectuat în ședința Comitetului din 3 decembrie. În cadrul Adunării generale s-a prevăzut prezentarea unui recital pregătit de elevii de la liceu sub conducerea profesorului I. Berlovan. Comitetul a primit invitație de la Societatea culturală din Mesici pentru participarea Societății la aniversarea fanfarei din Mesici.

Din cauza că lipsește procesul verbal de la Adunarea generală, ținută la jumătatea lui decembrie 1974, nu putem reconstitui atmosfera care a dominat, nici temateca discuțiilor pe marginea rapoartelor Comitetului de conducere. Noul comitet s-a constituit la prima ședință, ținută în ziua de 8 ianuarie 1975. Dorim să subliniem că prezentarea desfășurării activității S. C. "Petru Albu" s-a făcut pe baza de documente existente, în primul rând a proceselor verbale ale Societății, însă uneori aceste procese verbale nu s-au purtat, sau, dacă s-au purtat, adeseori întâlnim multe goluri și alte neajunsuri, în dependență de persoana care a redactat procesul verbal. De aceea, este firesc că unele perioade din activitatea Societății sunt elucidate în mod mai detailat, datorită materialului mai bogat rămas înregistrat, fie în procesele verbale sau în alte documente păstrate în arhiva Societății sau a Comunității cultural - instructive a comunei Vârșeț, fie notate pe paginile ziarelor în limba română.

Aceste observații le facem la locul acesta, fiind legate de Adunarea generală din decembrie 1974, despre care nu ne-au rămas documente scrise.

Președintele Societății, Ionel Conrad și secretarul Panta Cebzan, au depus eforturi serioase pentru reluarea activității secțiilor. Ei au convocat o ședință cu membrii secției de dramă în ziua de 27 ianuarie. Au fost prezenți 11 membri ai secției de dramă. S-a dezbătut problema alegerii piesei de teatru, precum și posibilitățile de programare a timpului pentru repetiții, deoarece o parte din membri secției de dramă sânt angajați în câmpul muncii.

Conducerea Societății a realizat ideea - inițiată mai de mult - de constituire a Clubului tineretului. Adunarea de conducere s-a ținut în ziua de 27 ianuarie 1975 în prezența unui număr mare de tineri și tinere de naționalitate română. Prof. Ion Berlovan a explicat celor prezenți motivul constituirii Clubului tineretului. S. C. "Petru Albu" va pune la dispoziția membrilor Clubului: televizor, masă de ping - pong, garnituri de șah, cărți, reviste, ziare și altele. Secretarul Societății P. Cebzan a evidențiat semnificația Clubului, unde tinerii vor avea posibilități de recreație, de schimb de păreri, de distracție într-o ambianță plăcută. Membrii Clubului vor plăti cotizație lunară - elevii - 1 dinar, iar tinerii angajați și cu salariu - 5 dinari lunar. Conducerea Clubului aleasă de adunare s-a constituit în felul următor: președinte - Ion Berlovan, secretar - Lucian Cebzan, casier - Lavinel Popi. S-au desemnat tineri care vor fi de serviciu în zilele din săptămână cînd va funcționa Clubul tineretului.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

Ziua și Sărbătoarea Liceului ”Borislav Petrov Braca” din Vârșeț

Ziua Liceului „Borislav Petrov-Braca” din Vârşeţ şi patronii spirituali ai acestei instituții de învățământ - Sfinții Chiril și Metodie au fost marcați în mod festiv, prin cântece, dansuri și poezii, pe data de 24 mai a.c., în amfiteatrul Liceului.

Ziua Culturii Naționale ”Dor de Eminescu” la Vârșeț

La ”Casa Butoarcă” din Vârşeț, respectiv la sediul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia și al Societății de Limba Română din Voivodina, a fost marcată Ziua Culturii Naționale, respectiv ziua de naştere a marelui poet român Mihai Eminescu.

Zborul lui Aurel Vlaicu la Vârșeț

Aurel Vlaicu, pionier al aviației mondiale, acela care s-a încumentat să zboare deasupra Bucureștiului, deasupra Vienei, în vara anului 1912 a zburat și peste Vârșeț.