S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XX)

Dec 12, 2020

97-13.jpg

În final nu putem scăpa din vedere lucrările Adunării electorale S.C.A. "Luceafărul" care și-a desfășurat lucrările în ziua de 5 februarie 1998 în sala de spectacole din sediul societății.


Înainte de a începe lucrările adunării, elevii școlii elementare "Olga Petrov Radišić" au pregătit un program cultural-muzical. Elevii din ciclul I-IV s-au prezentat cu recitări, monoloage, scenete și piese muzicale, iar orchestra de coarde a elevilor a entuziasmat publicul, stârnind aplauze pe scena deschisă, datorită interpretării impecabile a suitelor de melodii populare românești și a soliștilor vocali și instrumentiști.

Partea oficială a Adunării a început cu raportul președintelui în funcție al societății, Nicolae Moise, în care a fost cuprinsă întreaga activitate bogată a societății în perioada 1995- februarie 1998. Pe baza prevederilor și modificărilor statutare vor fi alese prin vot public noile structuri ale Societății "Luceafărul".

În organul operativ au fost aleși:

 1. Ion Berlovan, președinte,
 2. și 3. Miluțu Jivcov și Pavel Popescu, vicepreședinți,
 3. Ionel Gean, secretar,
 4. Ion Dejan, casier,
 5. Elena Lelea, grefier.

II Comitetul executiv

1.Cuzman Turcoane,

 1. Nicolae Gaita,
 2. Lucian Berlovan,
 3. Ion Cizmaș,
 4. Aurel Ușurel,
 5. Ionică Cugia,
 6. Ion Samoilă,
 7. Drăgălin Jurca,
 8. Ion Sărman și
 9. Ionel Corneanu.

Considerăm că această Adunare electorală va fi un moment de răscruce în mersul de viitor al S.C.A. "Luceafărul" prin diversificarea și amploarea activităților, prin forma organizatorică a organelor de conducere și de activități, prin angajamentul a circa 92 de persoane în forurile societății care vor fi angajate în mod activ și tot timpul în găsirea formelor propice de activitate în domeniul: artistic, muzical, sportiv, științific și cultural în sânul S.C.A. "Luceafărul". La adunare Comisia de știință, artă și cultură a primit sarcina de a pregăti textul monografiei societății cu ocazia Jubileului de 50 de ani de existență și activitate.

97-6.jpg

Imediat după această adunare crucială, conducerea "Luceafărului", a organizat un program muzical-folcloric, la care a fost moderator și conducător artistic președintele nou al societății, Ion Berlovan. Concertul întitulat "A fost odată ca´n povești" a avut loc la Straja în seara zilei de 1 martie 1998, cu participarea orchestrei adulților, a orchestrei "mici" și a grupului vocal, toate dirijate de Ionel Corneanu. Spectacolul a fost îmbogățit cu participarea formației de dansatori cu două suite, pregătite de Cătița și Mircea Barbulov. Programul prezentat a fost o revistă fermecătoare a cântecului, dansului și a portului popular românesc, îndelung aplaudat, chiar și pe scena deshisă de publicul străjan care a umplut sala căminului cultural din loc.

Este vrednic de amintit și spectacolul prezentat de Scoala de Arte din Timișoara, în ziua de 13 martie la școala superioară de educatoare. Ansamblul artistic al acestei vestite școli, format din elevi și profesori a fost oaspetele societății "Luceafărul", la invitația președintului Ion Berlovan.

Ultima apariție a Societății "Luceafărul" a fost spectacolul de gală, prezentat de elevii Liceului "Borislav Petrov - Braca" prezentat la 20 martie în sala Teatrului "Sterija", cu ocazia aniversării a 208 ani de la existența acestei școli la Vârșeț. Alături de programul în limba sârbă, susținut de elevii secției sârbe, s-a urcat pe scenă și orchestra "Luceafărului" cu un potpuriu de cântece și jocuri populare românești și grupul de dansatori ai elevilor români care a executat o suită de dansuri românești în acompaniamentul orchestrei.

În zilele ce au urmat după ultima adunare electorală a societății a avut loc încă o seară de trăiri spirituale. A fost vorba de serata artistică organizată de Comisia pentru artă, știința și cultură, preconizată la ultima adunare. Această Comisie și-a asumat răspunderea de a edita o monografie a Societății "Petru Albu", actualmente "Luceafărul" cu ocazia Jubilului de jumătate de secol, al cărei redactor șef a fost numit prof. dr. Trăilă Spăriosu. În această seară a fost anuțat că manuscrisul monografiei va fi depus la redactor până în prima săptămână a lunii aprilie 1998.

Serata amintită a avut loc în ziua de 19 martie în sala festivă a societății care, după părerea participanților numeroși a reușit pe deplin, fiind o adevărată revelație sufletească. La serată prof dr Gligor Popi a prezentat o comunicare întitulată "Asociația "Astra" în Banatul iugoslav". Programul a fost îmbogațit cu momente muzicale, la care s-a prezentat solista vocală Marina Velici, interpretând câteva romanțe cunoscute și două melodii po­pulare românești. La serată a mai citit o proză scurtă sentimentală și lirică Maria Păuța Gașpăr, s-a prezentat și Maria Păsulă cu un ciclu de poezii inedite, sincere și calde, cu reflecții asupra exitenței omului și poetului în lume. La încheierea programului a participat și prof. dr. Ileana Magda care a prezentat publicului prezent cartea "Istoria Literaturii Române din Voivodina" de ștefan N. Popa, la Casa de Presă și Editură "Libertatea" din Panciova.

În final amintim încă un succes al orchestrei de seniori care a fost declarată în amurgul zilei de 23 august 1998 la Ovcea, unde a avut loc Festivalul de Muzică și folclor al românilor, cea mai bună orchestră, fiindu-i înmânată o diplomă.

Cu aceste rânduri încheiem expunerea referitoare la activitatea atât de bogată și de fructoasă a societății "Petru Albu" apoi "Luceafărul" care va rămâne o făclie vie, un adevărat Luceafăr luminos în istoria culturală și artistică a românilor vârșețeni chiar și mulți ani după aniversarea semicentenarului, care va avea loc în toamna anului jubilar, 1998.

Din cartea Monografia Societății Culturale ”Petru Albu – Luceafărul” din Vârșeț

 

Articole similare selectate pentru tine

Ziua și Sărbătoarea Liceului ”Borislav Petrov Braca” din Vârșeț

Ziua Liceului „Borislav Petrov-Braca” din Vârşeţ şi patronii spirituali ai acestei instituții de învățământ - Sfinții Chiril și Metodie au fost marcați în mod festiv, prin cântece, dansuri și poezii, pe data de 24 mai a.c., în amfiteatrul Liceului.

Ziua în care Vârșețul a fost amenințat de erupția vulcanică!

Din adâncul muntelui s-au auzit bubuituri, de parcă lava, sub înaltă presiune, amenință să explodeze tot momentul la suprafață. Înspăimântați de erupția vulcanică, cetățenii au trimis o delegație la primărie, unde au încercat să-i liniștească explicându-le că Vârșețul și zona înconjurătoare nu este amenințată de nici un vulcan. Dar degeaba, frica era mare.

Ziua Culturii Naționale ”Dor de Eminescu” la Vârșeț

La ”Casa Butoarcă” din Vârşeț, respectiv la sediul Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia și al Societății de Limba Română din Voivodina, a fost marcată Ziua Culturii Naționale, respectiv ziua de naştere a marelui poet român Mihai Eminescu.