Categoria Istorie

Istoria medicinei (VII) – medicina iraniană antică (persană)

Imensul podiş iranian se întinde pe o suprafaţă de trei milioane de kilometri pătraţi şi este cuprins între fluviile Tigru şi Indus, Marea Caspică, Golful Persic şi Oceanul Indian. În această răscruce de drumuri comerciale s­au născut, dezvoltat şi înfruntat regate, imperii şi diverse civilizaţii.

Istoria medicinei (VI) – medicina chineză

China reprezintă o mare parte din omenire şi o civilizaţie care a fost şi rămâne în continuare un mister pentru restul lumii. Înţelepciunea chineză s­a preocupat dintotdeauna de Om, de sănătatea lui, cât şi de relaţia acestuia cu mediul înconjurător.

Istoria medicinei (V) – medicina indiană

Cele mai vechi dovezi arheologice ce ţin de cultura şi civilizaţia indiană sunt de la Mohenjo­Daro şi Harappja, oraşe principale din valea Indului, care au suferit o dezvoltare înfloritoare între anii 2500­1500 î.H.

Istoria medicinei (IV) – Medicina ebraică

În ciuda numeroaselor calamnităţi naturale, invazii continue ale triburilor nomade, ale unei faune feroce, civilizaţia ebraică s­a constituit şi a durat timp de 14 secole. Unele dintre credinţele evreilor erau preluate de la vechile culturi mesopotamiene, printre care şi convingerea că boala este o pedeapsă dată de zei. Tot de la mesopotamieni a fost preluată şi regula izolării bolnavilor, inclusiv a celor morţi, care reprezentau o sursă pentru transmiterea sufletului.

Istoria medicinei (III) – Medicina egipteană

Bogăţia Egiptului se datoreşte Nilului, dar şi creativităţii populaţiei care trăieşte aici. Egiptul este una dintre cele mai vechi ţări din lume, învăluită într­-un mister, care a stârnit în permanenţă un interes deosebit. Este o ţară recunoscută ca fiind izvorul civilizaţiilor clasice, de care suntem în oarecare măsură dependenţi şi astăzi. Egiptul a fost marea răspântie comercială, politică, spirituală, timp de aproape patru milenii înainte de Hristos.

Istoria medicinei (II) – Medicina mesopotamiană

Prima mare civilizaţie a Antichităţii s­a constituit în Sud­-Vestul Asiei, între fluviile Tigru şi Eufrat, cu aproximativ 5000 de ani în urmă, fiind cunoscută sub numele de Mesopotamia (ţara dintre fluvii).

Istoria medicinei (I) – medicina primitivă

Naşterea şi moartea reprezintă fenomene prin care debutează, respectiv se încheie ciclul ontologic al continuităţii reproducerii umane. Acest ciclu, adică umanitatea nu a fost niciodată întreruptă, în ciuda marilor pericole cum sunt epidemiile, războaiele sau catastrofele naturale.

160 de ani de la Unirea Principatelor

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea din 1918), a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele „Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești”.

Biblia lui Wulfilla

Codex Argenteus sau Biblia lui Wulfilla este cel mai valoros manuscris al Suediei și unul dintre cele mai valoroase din lume. Cartea, veche de 1.650 de ani a fost scrisă de un preot din Dacia…

Originile lui Baba Novac

În 1970, atât Orșova Veche, cât și orașul cetate Poreč (Poreci) au dispărut de pe fața pământului, fiind înghițite de apele Dunării, fluviul pus la treabă de nevoia uriașă de energie a două state vecine, România și Iugoslavia. Există, totuși și o mică diferență: Poreč devine Donji Milanovac după strămutare. De aici provine marele general al lui Mihai Viteazul, haiducul Baba Novac.