Categoria Românii din Serbia

Doloave: Începutul activității cultural-artistice (II)

Pe lângă prelucrarea pământului și creșterea vitelor, un important segment în viața de toate zilele în satul Doloave și la românii de aci, este o susținută activitate culturală care a început să se dezvolte mai intens în ultimile decenii ale secolului al XIX-lea, deci în momentul când s-au creat condiții optime pentru aceasta, adică în urma desființării “Absolutismului Bach”, în anul 1860, respectiv a despărțirii ierarhice dintre Biserica sârbească și românească, la cinci ani mai târziu – în 1865.

Prezentare de modă la Alibunar

Recent la Alibunar a avut loc o prezentare de modă, organizată de Asociația de femei Etno Art Bracos.

Doloave - Extrase din agenda istorică (I)

Localitatea Doloave este situată în partea de sud-vest a Banatului, mărginită de Dunele de nisip ale Deliblății și se întinde la poalele dealurilor de “leoss” ale acestor Dune, dinspre Satu-Nou, Petrovăsâla, Deliblata și Maramorac, spre est de orașul Panciova, iar Dunele se pierd în lățimea livezilor și holdelor foarte fertile, închizând depresiunea larg deschisă dinspre Dunăre spre sat, din care parte, bat vânturi deseori foarte puternice, rîdicând nu de rare ori, nori grei de praf și nisip.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XV)

Analizând activitatea Societății în cursul anului 1977, putem conchide că Societatea culturală a românilor din Vârșeț a obținut, fără îndoială, rezultate evidente.

Expoziția lucrărilor Coloniei de arte la Zrenianin

Colonia de arte, tradițional organizată în fiecare an în perioada a 10 ani de activitate a Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina în colaborare cu Consiliul Județean Timiș este rezultatul colaborării acestor două instituții care durează de mult timp.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIV)

Turneul S.C. "Petru Albu" în România s-a realizat la începutul lunei decembrie 1976 sub conducerea lui Jiva Almăjan, responsabil pentru relațiile culturale cu România.

Prima cooperativă agricolă înregistrată din Râţişor 1936

Ţăranii noştri pentru a cultiva pământul cât mai bine şi a aduce roade îmbelşugate au avut nevoie şi înainte ca şi astăzi să investeze sau să ia credite sau alte unelte pentru cultivarea pământului.

S. C. A. ”Luceafărul” (”Petru Albu”) la 70 de ani (XIII)

Comitetul executiv s-a angajat în direcția adăptării clădirii sediului Societății. S-au făcut propuneri pentru amenajarea unei grădini de vară cu scenă, în curtea spațioasă a sediului. Aceasta se va putea realiza prin acțiuni de muncă voluntară și din ajutoarele care se pot obține de la întreprinderile din oraș.

Conferința Internațională ,,Exemple de bune practici din activitatea didactică" online

Natalia Stan, prof. la Ş.G. ,,Coriolan Doban", Coştei a reprezentat cadrele didactice româneşti din Serbia la Conferinţă.