Categoria Spiritualitate

Iezechiel și taina Învierii celei de apoi

Dacă profetul Isaia profeţeşte Naşterea şi Răstignirea Domnului (7,14;53), profetul Avacum, Învierea (cap.3), iar profetul Daniel, Parusia Domnului şi Judecata de Apoi (cap.7), profetul Iezechiel ne prezintă descoperirea în vedenie a Învierii celei de apoi (cap.37), în cutremurătoarea paremie a Sâmbetei celei Mari.

Vodița, principalul loc de pelerinaj din Serbia

Eparhia Sfântului Nicolae din Ruski Krstur a fost înființată la 6 decembrie 2018 prin ridicarea fostului Exarh Apostolic pentru greco-catolicii din Serbia. Prea Sfinţitul Dzuro Dzudzar, episcopul greco-catolic, Exarh Apostolic de Serbia şi Muntenegru a fost numit primul guvernator al eparhiei.

Ulcioarele cu făclii

Citind cu atenţie cartea Judecătorilor din Sfânta Scriptură, nu putem decât să ne minunăm de frumuseţea înţelesurilor duhovniceşti adânci, pe care le putem desprinde atât din istoria vieţii lui Ghedeon, cât şi a celei legate de Samson.

Întâlnire pe podul lui Apollodor

Întâlnire pe podul lui Apollodor – un sâmbure de nuvelă sau roman religios.

Cărți și obiecte vechi bisericești în BOR din Sân-Mihai

Versetul …”Cine a disprețuit vremea acestor începuturi mici?” (Zaharia, 4,10). – face aluzie la templul din Vechiul Testament, ridicat pe timpul lui Zorobabel și a marelui preot Iosua din cartea proorocului Zaharia (520 î. H.) în care se află descrise: temelia templului, „Piatra cu șapte ochi”, cele șapte candele și alte obiecte bisericești ce se pot compara cu unele din cărțile și obiectele bisericești din biserica noastră, care ne leagă cu istoria bisericii noastre de la începuturile ei.

Credința poporului român

Românii sunt o națiune creștină, dar sunt foarte toleranți din punct de vedere religios: coexistă în armonie cu comunitățile islamice, evreiești sau alte religii de sute de ani. România nu are o religie dictată de stat. Conform drepturilor constituționale, cetățenii României sunt liberi să adopte orice închinare religioasă pe care o doresc. Românii se numără printre primele 10 națiuni religioase din lume! Peste 90% dintre români sunt adevărați credincioși, scrie infocarpathia.com.

Nevăzătorul cu duhul

Nu vedea gândurile oamenilor și nu-i mai vedea nici pe oameni și nici lumea și nici lucrurile din ea. Nevăzărorul cu duhul vedea doar cerurile deschise și pe Iisus stând de dreapta lui Dumnezeu Tatăl.

Un dac la Atena

Rezumat scris al unui roman nescris...

Cerul Banatului

Reflex al albastrului ancestral al apelor mărilor de altădată, oglindă a cerului spiritual împodobit cu nori eshatalogici prin care răzbat raze ale dumnezeirii și firmanent al creației pe care poți descifra desenele istoriei și brazdele vremurilor, cerul binecuvântat al Banatului este balta de azur de care atârnăm ființial, spre care privind, ne rugăm și pe care contemplând-o, ne înnaripăm înspre îndepărtate zări metafizice și înalte orizonturi teologice.

Rolul bisericii în dezvoltarea socială a comunităților

Dumnezeu, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, a creat toate din prisosința bunătății Sale, potrivit cu folosul celor pentru care o avea să o facă. El a cunoscut ce e omului de folos și cunoscând aceasta a purces cu multă grijă și măsură, făcând ceea ce îi dădea omului putința să locuiască, să trăiască și să viețuiască, deci privind la nevoile lui și la o bucurie pe măsura lui.