Categoria Spiritualitate

Secera celui ce șade pe nor

“Şi am privit şi iată un nor alb şi Cel ce şedea pe nor era asemenea Fiului Omului, având pe cap cunună de aur şi în mână seceră ascuţită. Şi un alt înger a ieşit din templu, strigând cu glas mare Celui ce şedea pe nor: Trimite secera şi seceră, pentru că a venit ceasul de secerat, fiindcă s-a copt secerişul pământului. Şi Cel ce şedea pe nor a aruncat pe pământ secera Lui şi pământul a fost secerat” (Apocalipsă 14,14-16).

Panteismul

Panteismul e doctrina care învaţă că Universul e însuşi Dumnezeu. Ea răspunde la problema cunoaşterii lumii prin o greşală primordială: amestecarea substanţei dumnezeeşti cu materia.

Piramida conștiinței umane

Dr. David R. Hawkins a elaborat o hartă a nivelurilor de conștiință umană, denumită și „Scala Conștiinței” sau „Piramida Conștiinței”, folosind kinesiologia aplicată pentru a măsura nivelul vibrațional al ființelor umane. Cercetarea, care a constituit și teza sa de doctorat a devenit astfel cunoscută în întreaga lume. Cartea care însumează toate aceste date se numește: „Power vs. Force: The Anatomy of Consciousness” (Veritas Publishing, 1995).

Coliba lui Iona, de la răsărit de Ninive

“Atunci Iona a ieşit din cetate şi s-a aşezat la răsăritul ei, şi-a făcut o colibă şi a stat sub ea la umbră, ca să vadă ce se va întâmpla cu cetatea” (Ioan 4,5).

Iezechiel și taina Învierii celei de apoi

Dacă profetul Isaia profeţeşte Naşterea şi Răstignirea Domnului (7,14;53), profetul Avacum, Învierea (cap.3), iar profetul Daniel, Parusia Domnului şi Judecata de Apoi (cap.7), profetul Iezechiel ne prezintă descoperirea în vedenie a Învierii celei de apoi (cap.37), în cutremurătoarea paremie a Sâmbetei celei Mari.

Vodița, principalul loc de pelerinaj din Serbia

Eparhia Sfântului Nicolae din Ruski Krstur a fost înființată la 6 decembrie 2018 prin ridicarea fostului Exarh Apostolic pentru greco-catolicii din Serbia. Prea Sfinţitul Dzuro Dzudzar, episcopul greco-catolic, Exarh Apostolic de Serbia şi Muntenegru a fost numit primul guvernator al eparhiei.

Ulcioarele cu făclii

Citind cu atenţie cartea Judecătorilor din Sfânta Scriptură, nu putem decât să ne minunăm de frumuseţea înţelesurilor duhovniceşti adânci, pe care le putem desprinde atât din istoria vieţii lui Ghedeon, cât şi a celei legate de Samson.

Întâlnire pe podul lui Apollodor

Întâlnire pe podul lui Apollodor – un sâmbure de nuvelă sau roman religios.

Cărți și obiecte vechi bisericești în BOR din Sân-Mihai

Versetul …”Cine a disprețuit vremea acestor începuturi mici?” (Zaharia, 4,10). – face aluzie la templul din Vechiul Testament, ridicat pe timpul lui Zorobabel și a marelui preot Iosua din cartea proorocului Zaharia (520 î. H.) în care se află descrise: temelia templului, „Piatra cu șapte ochi”, cele șapte candele și alte obiecte bisericești ce se pot compara cu unele din cărțile și obiectele bisericești din biserica noastră, care ne leagă cu istoria bisericii noastre de la începuturile ei.

Credința poporului român

Românii sunt o națiune creștină, dar sunt foarte toleranți din punct de vedere religios: coexistă în armonie cu comunitățile islamice, evreiești sau alte religii de sute de ani. România nu are o religie dictată de stat. Conform drepturilor constituționale, cetățenii României sunt liberi să adopte orice închinare religioasă pe care o doresc. Românii se numără printre primele 10 națiuni religioase din lume! Peste 90% dintre români sunt adevărați credincioși, scrie infocarpathia.com.