Categoria Istorie

Istoria medicinei (V) – medicina indiană

Cele mai vechi dovezi arheologice ce ţin de cultura şi civilizaţia indiană sunt de la Mohenjo­Daro şi Harappja, oraşe principale din valea Indului, care au suferit o dezvoltare înfloritoare între anii 2500­1500 î.H.

Istoria medicinei (IV) – Medicina ebraică

În ciuda numeroaselor calamnităţi naturale, invazii continue ale triburilor nomade, ale unei faune feroce, civilizaţia ebraică s­a constituit şi a durat timp de 14 secole. Unele dintre credinţele evreilor erau preluate de la vechile culturi mesopotamiene, printre care şi convingerea că boala este o pedeapsă dată de zei. Tot de la mesopotamieni a fost preluată şi regula izolării bolnavilor, inclusiv a celor morţi, care reprezentau o sursă pentru transmiterea sufletului.

Istoria medicinei (III) – Medicina egipteană

Bogăţia Egiptului se datoreşte Nilului, dar şi creativităţii populaţiei care trăieşte aici. Egiptul este una dintre cele mai vechi ţări din lume, învăluită într­-un mister, care a stârnit în permanenţă un interes deosebit. Este o ţară recunoscută ca fiind izvorul civilizaţiilor clasice, de care suntem în oarecare măsură dependenţi şi astăzi. Egiptul a fost marea răspântie comercială, politică, spirituală, timp de aproape patru milenii înainte de Hristos.

Istoria medicinei (II) – Medicina mesopotamiană

Prima mare civilizaţie a Antichităţii s­a constituit în Sud­-Vestul Asiei, între fluviile Tigru şi Eufrat, cu aproximativ 5000 de ani în urmă, fiind cunoscută sub numele de Mesopotamia (ţara dintre fluvii).

Istoria medicinei (I) – medicina primitivă

Naşterea şi moartea reprezintă fenomene prin care debutează, respectiv se încheie ciclul ontologic al continuităţii reproducerii umane. Acest ciclu, adică umanitatea nu a fost niciodată întreruptă, în ciuda marilor pericole cum sunt epidemiile, războaiele sau catastrofele naturale.

160 de ani de la Unirea Principatelor

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea din 1918), a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele „Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești”.

Biblia lui Wulfilla

Codex Argenteus sau Biblia lui Wulfilla este cel mai valoros manuscris al Suediei și unul dintre cele mai valoroase din lume. Cartea, veche de 1.650 de ani a fost scrisă de un preot din Dacia…

Originile lui Baba Novac

În 1970, atât Orșova Veche, cât și orașul cetate Poreč (Poreci) au dispărut de pe fața pământului, fiind înghițite de apele Dunării, fluviul pus la treabă de nevoia uriașă de energie a două state vecine, România și Iugoslavia. Există, totuși și o mică diferență: Poreč devine Donji Milanovac după strămutare. De aici provine marele general al lui Mihai Viteazul, haiducul Baba Novac.

23 august 1939, Germania și URSS și-au împărțit Europa de Est

semnare.jpg

Pe 23 august a.c. se vor împlini 79 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop (a Tratatului de neagresiune sovieto-german, publicat a două zi în presă, şi a unui Protocol adiţional secret, despre conţinutul căruia omenirea a aflat mult mai târziu, în 1948).

Acordul sovieto-german a avut o preistorie. La 10 martie 1939, în cadrul lucrărilor Congresului al XVIII-lea al Partidului Comunist (bolşevic) din U.R.S.S., dictatorul Iosif Vissarionovici Stalin s-a referit la situaţia internaţională. Vorbind despre Pactul Anticomintern, I. V. Stalin lansează opinia cum că acest Pact, î

Atacul de noapte al lui Vlad Ţepeş

Cea mai importantă confruntare între domnul Ţării Româneşti, Vlad Ţepeş (1456 – 1462) şi sultanul Mehmed II (1444 – 1446, 1451 – 1481), a fost la sfârşitul campaniei de pedepsire a domnului muntean, desfăşurată în vara anului 1462.